MRSA og risiko for smitte

Det er vigtigt, at få kortlagt om der er en risiko

Orientering om MRSA

Der kører en drøftelse af situationen om MRSA og risiko for smitte.

Det er vigtigt, at få kortlagt om der er en risiko, og eventuelt hvor og hvilken risiko,  så ledelse/medarbejderne kan tage de rigtige forholdsregler. En Biologisk APV er en stor hjælp. Ledelsen har pligt til at sikre at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Der er medlemmer, der i det daglige møder patienter og borgere med MRSA, og dermed er udsat for en risiko for smitte.

Sundhedsstyrelsen, Seruminstituttet og Arbejdstilsynet har udarbejdet en række vejledninger om MRSA, som kommer grundigt rund om mange aspekter af MRSA.

Sundhedsstyrelsens MRSA vejledning (www.sundhedsstyrelsen.dk)

Statens Serum Institut (www.ssi.dk)

Arbejdstilsynet (www.at.dk)

Lagt på den 14.10.2014