Susan Bøg Nielsens tanker om efterårets udfordringer

Efteråret er kommet med finanslovsforslag og kommunernes budgetforhandlinger

Leder, oktober 2014

Af Susan Bøg Nielsen,
fungerende formand

På trods af den fine sensommer, må man jo nok erkende at efteråret er kommet.

Folketinget er åbnet og i gang med finanslovforhandlinger. Bliver det mon 0-vækst, ment som ”absolut ingen yderligere midler” eller er beskeden vækst, der som minimum kompenserer for inflationen?

Noget nærmere vores arbejdsliv, så falder kommunernes budgetforhandlinger også på plads for tiden, og det er tydeligt, at det er spare tider i alle vores kommuner og i Regionen.

Det berører jo ikke alle vores arbejdspladser, men så absolut også vores privatliv og som det tredje så sandelig også de borgere, som modtager hjælp på den ene eller anden måde.

Som FOA medlem kan man let føle sig i klemme: Man må alene yde den service, der er politisk bestemt. Det gælder ikke alene for eksempel pasning og pleje af ældre, men da også højden på ukrudtet i skolens bede. Men man vil jo også gerne kunne gå hjem og være stolt af det arbejde, man har udført.

I fagforeningen går sæsonen for årsmøder i gang, og jeg håber, at hilse på mange af jer. Det er her den fagspecifikke snak foregår, og mange af de mere overordnede ting kan bringes ned på et plan, hvor vi alle kan følge med.
Hvad kan man risikere, at ”sagen” betyder for lige netop vores fag?

På gensyn til årsmøderne.

 

Lagt på den 14.10.2014