Tegning af FOA Svendborg
FOA Sydfyn

Susan Bøg Nielsen fortæller om det turbulente forår

Nyhedsbrev juni 2014

Efter et turbulent forår er der ved at være samlet op på de løse ender, og du sidder lige nu og læser nyhedsbrevet juni.

Vi har haft en del udfordringer her i FOA Sydfyn, hvilket bl.a. har medvirket til en længere sagsbehandling. Der har været besøg af Arbejdstilsynet med efterfølgende rapport, og ting vi meget alvorligt skulle arbejde med internt.  Det har vi været nødt til at prioritere. Vi beklager meget de gener, det har medført. Alle udfordringer er ikke hverken glemt eller gemt, og der arbejdes fortsat intenst med tingene. Det er dog overordnet positivt, at der i hele huset mærkes en positiv tilgang, og vi mener at vi igen er på ”omgangshøjde” og kan give medlemmerne den service I har krav på.

Generalforsamlingen har jo fra i år afskaffet den trykte udgave af afdelingsbladet, men vi synes alligevel, vi vil ønske jer alle en rigtig god sommer og samtidig informere om, hvad der rører sig i FOA Sydfyn. Man er meget velkommen til at printe ud og hænge på opslagstavlen.

Her i løbet af sommeren vil din TR indsamle overenskomstkrav fra arbejdspladsen.
Der er nye forhandlinger med arbejdsgiverne ved juletid og vinteren over.
Det vil blive en meget vigtig forhandling, idet det her vil vise sig om sidste OK forhandlingsforløb (hvor lærerkonflikten nok huskes bedst) vil blive forsøgt ført over på FOA´s områder. Der har allerede været forlydende om at arbejdsgiver vil ændre på arbejdstidsregelsættet, hvilket FOA vil kæmpe imod.
Husk at snakke overenskomstkrav med din TR.
Er der ingen Tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, vil der blive mulighed for at udfylde et skema via FOA Sydfyns hjemmeside.

Uddannelse af de tillidsvalgte skal der også følges op på. Vi er i fuld gang med t invitere til næste runde samtaler med TR og AMR.
Her skal både den enkelte og afdelingen følge op på, om man har nået de mål, der blev aftalt for ca. to år siden, og hvilke kompetencer man vil få brug for at udvikle de næste to år.

Der arbejdes også i afdelingen med vores arbejdsopgaver.
”Hvem gør hvad?” -  og skal vi fortsat gøre ”som vi plejer”.
Måske er der nye opgaver medlemmerne vil have mere glæde af at få løst?
Der kommer også hele tiden ”nye” opgaver, vi skal give mere opmærksomhed,
f.eks. er man nu også begyndt at snakke udlicitering visse steder på Sydfyn.

Alt i alt ser det ud til at blive en god sommer med spændende opgaver.

God læselyst.