Ansættelse ved privat arbejdsgiver

Ansættelseskontrakt og overenskomst ved ansættelse i privat virksomhed.

Når du søger nyt job i en privat virksomhed som handicaphjælper, som vikar i vikarbureau eller som medarbejder hos en frit valgs leverandør, skal du være MEGET opmærksom på, om virksomheden har en overenskomst.

Husk derfor at undersøge dine ansættelsesforhold. Når du er til jobsamtale, skal du spørge virksomheden, om de har en overenskomst med FOA. I bekræftende fald, skal du bede om at se den og efterfølgende kontakte FOA for at sikre, at arbejdsgiveren har tiltrådt overenskomsten, for ellers gælder den ikke.
Hvis arbejdsgiveren ikke har en overenskomst, er det dit ansættelsesbrev/kontrakt, der er din ”overenskomst”. Derfor er det vigtigt, at du får den gennemgået i FOA inden du skriver under. Som et minimum skal en ansættelseskontrakt opfylde kravene i ”Lov om arbejdsgivernes pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.”

Ansættelseskontrakten skal indeholde:
• Parternes navne
• Arbejdsstedet
• Arbejdstagerens stillingsbetegnelse
• Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
• Varighed, hvis der er tale om tidsbegrænsning
• Timeantal for ansættelsen
• Bestemmelser om ferie, løn, pension og opsigelsesvarsel
• Udbetalingstermin
• Henvisning til gældende love, vedtægter, overenskomster eller aftaler herom.

Ansættelseskontrakten kan desuden med fordel indeholde:
• Bestemmelser om prøveperiode, sygdom, barsel og særlige tjenestetidsbestemmelser.

Er du i tvivl, skal du kontakte FOA Sydfyn.

Det er vigtigt, at medlemmer giver afdelingen information om ansættelse ved privat arbejdsgiver!

Når du får ansættelse hos en privat arbejdsgiver, bør du straks kontakte afdeling, så du står rigtigt registreret, så vi bedre kan hjælpe dig med faglige spørgsmål.

Kontakt evt. konsulent Christian Leth i afdelingen på chle047@foa.dk