Kommunale dagplejere på kursus

Tværfagligt samarbejde mellem 8 kommuner

Hvad er nu det?

Et Kursus i 4 uger i træk og kun for kommunale dagplejere?

Ja, hvad er nu det? Det har mange forældre sikkert spurgt dem selv om – Men her løfter nogle af de dagplejere der er på kursus, lidt af sløret for at vise hvilke faglige sager der optager os i hele fire uger af gangen!
Kurset blev til i et tværfagligt samarbejde mellem 8 kommuner, nemlig Nyborg, Svendborg, Nordfyn, Middelfart, Fredericia, Kerteminde, Langeland og Ærø kommune. Kurset består af 3 moduler, som hver har en varighed på fire uger – fordelt over 6 år. Målet er at vise at fagligheden er i fokus og at vi vil højne dagplejen endnu mere. De kommunale dagplejere bliver boostet på selvværet, så vi kan yde det allerbedste i vores arbejde.
De kommunale dagplejere vil her blive undervist i den nyeste pædagogiske forskning indenfor de 0-3 åriges område. Kurset er for dagplejere og specifikt til de kommunalt ansatte dagplejere.
Lige nu er der 32 dagplejere i gang med forløbet som i sidste ende vil ende ud med fremlæggelse af en gennemgående opgave, hvor den enkelte dagplejer har mulighed for at vise deres faglige kompetencer og hvad der optager dem i dagplejen lige nu. Rygtet siger at dagplejerne arbejder med emner som sprog, synliggørelse af dagplejen og en masse andre spændene emner.

Men tilbage til det det hele handler om – Hvad er det dagplejerne så får ud af det?
Dagplejeren finder blandt andet ud af hvad de er gode til – hvor ligger deres styrker og hvor ligger dagplejens styrker generelt og hvad kan min viden omkring styrker og kompetencer egentlig bruges til i arbejdet? Dagplejerne får endnu mere viden om dagplejens mål, værdier og visioner på tværs af kommunerne.
Emner som - Hvor er dagplejen på vej hen og hvordan så den ud førhen og hvordan ser den ud i dag, er også noget som optager dagplejerne meget.
Anerkendende kommunikation, positiv tilgang til arbejdet og børnene, hvad virker og hvordan får dagplejerne det endnu mere frem i deres egen dagpleje.
Det pædagogiske arbejde, samspilsteorier og relationer både mellem børn og voksne og børnene imellem – det er her dagplejen har sin styrke. En dagplejer med fire små børn, små enheder hvor det samspillet er alfa og omega, er en unik mulighed, hvor de små kan udvikle sig med hjælp fra dagplejeren, som med sin positive tilgang kan udvikle og anerkende børnenes kompetencer. Her er der tid og plads til at være den man er uanset hvilken tilknytning man har og hvilken baggrund man kommer fra!
Ved hjælp fra enkle redskaber kan dagplejerne udvikle deres arbejde – lave kollegial sparring, igen på tværs af kommuner, få feed back som de kan bruge til at arbejde videre med, via innovationspædagogik i egen dagpleje.

Vi skal også arbejde med ICDP – International Child Development program, et verdensomspændende program hvor anerkendelse af det enkelte barn er I fokus. Dagplejeren får endnu flere redskaber til at skabe relationer til børnene og ikke mindst bliver bekræftet i, at dagplejere allerede er super gode til at skabe samspil mellem sig selv og børnene og ikke mindst hjælpe børnene til at skabe små samspil imellem hinanden.
Der bliver leget med sproget og de 0-3 åriges sproglige udvikling, teorier og sprogarbejde. Hvordan tilegner et barns sig sproget og hvordan kan jeg hjælpe barnets sprog på vej? Utrolig spændene emner!
Indtil videre er dagplejerne halvvejs i det første modul – og alle tilbagemeldinger er udelukkende positive. Ja, vi kan faktisk ikke få armene ned igen! Dagplejen får klart et løft rent fagligt og dagplejerne bliver bekræftet i at det de kommunale dagplejere kan med de 0-3 årige børn, nemlig udvikle små børneliv, fulde af gode relationer, selvværd og sociale kompetencer – det kan de bare og det positive budskab skal spredes i hele landet!
SÅ forældre og andre der undrer sig – Glæd jer over jeres dagplejer og det arbejde hun laver med jeres barn. De kommunale dagplejere, er relations kompetente dagplejere, som brænder for deres arbejde og som vil gøre en forskel i små børneliv. Vær stolt af at I har valgt dagplejen og jeres barn til og fortæl naboen, købmanden og familien, at kommunerne vil dagplejen og jeres børn. Kommunerne finder ressourcerne, opdaterer og uddanner deres dagplejere, for at børnene kan få den bedste start på livet som et lille selvstændigt individ.

Mvh.
Melanie Rasmussen /
Relations kompetent dagplejer i Svendborg kommune

Lagt på den 15.12.2014