"Jeg holder af hverdagen" siger formand Susan Bøg Nielsen

Vi indsamler OK krav og snakker ulighed

Så gik den sommer, endda en rigtig dejlig én.

Hverdagen er i gang og det er helt fint, med Dan Türell´s ord så ”holder jeg af hverdagen”.

I afdelingen arbejder vi med indsamling af krav til overenskomstforhandlingerne.
Kravene skal videre til Forbundet midt i september. Det er en meget lang proces, så de krav der samles på arbejdspladserne nu, er de samme der skal stemmes om til marts og gælde fra den 1. april 2015.
Snak med din tillidsrepræsentant, så også krav og ønsker fra din arbejdsplads kan komme med.

En gang om året inviterer vi til en middag for de personer, som har været medlem af FOA i henholdsvis 40 og 50 år.

Bestyrelsen har bestemt, at ved medlemskab af FOA i 50 år bliver man æresmedlem. Det var der i år fire som opnåede, så lige nu har FOA Sydfyn fem æresmedlemmer. Det er dejligt, at mødes med jubilarerne, se mere andet sted.

Der sættes kampagner i gang om ulighed, hvor dels alle FOA afdelinger og dels andre organisationer samarbejder om at vise, hvad de forskellige reformer betyder og hvilke gruppe borgere, som rammes.
Kampagnerne vil komme rundt om blandt andet børn, ældre og sundhed. Alle indslag skal så samles til en stor udmelding næste sommer.
Vi håber, I alle vil deltage i diskussionerne osv. Så man kan komme hele vejen rundt.
Vi FOA medlemmer har jo både vinkler, som borgere i samfundet, og vinkler som udøvere af omsorg på alle velfærdsområder, børn, syge, ældre osv.
Så vores stemmer bør lyde højt og klart.

Det første skridt er den røde hånd, nu med forbinding og teksten ”ulighed koster”.
Læg mærke til den og deltag i diskussionerne.

Venlig hilsen

Susan Bøg Nielsen,
fungerende formand