Bestyrelsesmøde 18.-19. maj 2021

Da FOA SOSUs bestyrelse mødtes den 18.-19. maj var blandt andet fagforeningens arbejde under corona på dagsordenen. Forsamlingsloftet har betydet, at en række arrangementer er blevet afholdt online, og bestyrelsen drøftede, om der er erfaringer, der kan bæres med videre til tiden efter corona. Blandt andet om muligheden for online deltagelse i medlemsarrangementer kan tiltrække flere medlemmer.

På dagsordenen var desuden førstebehandlingen af fagforeningens budget for 2022. Først i forbindelse med andenbehandlingen kommer der tal på bordet, og her skal bestyrelsen blandt andet tage stilling til, hvor mange penge der skal bruges til arrangementer for medlemmerne.

Det er bestyrelsens ønske, at flere arrangementer skal afholdes lokalt, så også medlemmer i yderkommunerne får lettere ved at deltage.

Et vigtigt punkt på bestyrelsesmødet var vedtagelsen af en ny lønstrategi. Strategien sætter endnu mere fokus på at løfte lønnen i forbindelse med nyansættelse for at bruge nyansatte som løftestang for hele gruppen, når der forhandles lokalløn.

I den forbindelse gav flere bestyrelsesmedlemmer udtryk for, at der er for mange, der skriver under på et ansættelsesbrev uden at spørge ind til lønnen - og uden at tillidsrepræsentanten er involveret. Når først der er skrevet under, kan det være for sent for tillidsrepræsentanten at forsøge at forhandle lønnen op.


Lagt på den 21.05.2021