Bestyrelsesmøde 23.-24 februar

Den 23.-24. februar var der bestyrelsesmøde i FOA-SOSU. 

På dagsordenen var blandet andet de igangværende overenskomstforhandlinger.

Når aftalerne er forhandlet færdig, indkaldes bestyrelsen til et ekstraordinært møde for at blive enige om en anbefaling, inden resultatet sendes til afstemning blandt medlemmerne. 

Medlemstal

Også organisering og fastholdelse af medlemmer var på dagsordenen.

Det går den forkerte vej med medlemstallet, og corona har gjort det vanskelige at komme i kontakt med både medlemmer og potentielle medlemmer, fordi der ikke kan gennemføres arbejdsplads- og skolebesøg. 

Til gengæld planlægges der nye tiltag som for eksempel intromøder for nye medlemmer.

Desuden drøftede bestyrelsen, hvordan der kan skrues op for information om forskellen på den hjælp, man kan få fra sin tillidsrepræsentant som henholdsvis medlem og ikke-medlem.

Struktur

På forbundsplan er det vedtaget, at en ekstraordinær kongres om et år skal se på en eventuel forandring af FOAs overordnede struktur.

Bestyrelsen satte ord på uhensigtsmæssigheder i den nuværende struktur og kom med forslag til løsninger, men debatten pegede på, at det er svært at ændre noget uden risiko for, at der til gengæld opstår nye problemer.

Emnet skal på bestyrelsens dagsorden igen, så FOA SOSU er klar til at komme med sine input, når den endelige debat skal tages på forbundsplan.

Næste ordinære møde i bestyrelsen finder sted den 23. marts.

Lagt på den 25.02.2021