Bestyrelsesmøde 22. marts 2021

På sit møde den 22. marts 2021 havde FOA SOSUs bestyrelse blandt andet resultatet af OK21 på dagsordenen. Resultatet er sendt til afstemning blandt medlemmerne, og bestyrelsen drøftede, hvordan det kan sikres, at afstemningen foregår på et oplyst grundlag og ikke på en baggrund af myter. Bestyrelsen var enige om, at jo mere konkret resultatet kan formidles i form af kroner og øre-beløb, jo bedre.

Som vanligt var også fagforeningens indsats for arbejdsmiljøet på dagsordenen på mødet. Der er under corona afviklet en lang række online-aktiviteter for arbejdsmiljørepræsentanterne. Deltagelsen har været høj, men det skal undersøges, i hvor stort omfang nogle har været afskåret fra at deltage på grund af manglende mulighed for at sidde uforstyrret.

Også fagforeningens afvikling af 1. maj vil foregå online, og bestyrelsen blev orienteret om de foreløbige planer.

Bestyrelsen skulle også på mødet tage stilling til et forslag fra fagforeningens lønudvalg vedr. en ændring af politisk ledelses løn. Lønnen skal besluttes af medlemmerne på fagforeningens generalforsamling, og bestyrelsen nikkede til, at lønudvalgets forslag kan fremlægges for generalforsamlingen til november.

Næste ordinære møde i bestyrelsen er den 18. maj.


Lagt på den 06.04.2021