Har du en politiker eller en revisor i maven?

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen eller drømmer om en plads i FOA SOSUs bestyrelse eller som suppleant for fagforeningens to kritiske revisorer, skal vi have dit forslag eller kandidatur senest den 14. oktober kl. 12.