Fra den seneste generalforsamling i 2020. Den kommende finder sted den 11. november. 2021.
Foto: Mark Knudsen

To forslag og flere fredsvalg

Når medlemmerne af FOA SOSU mødes til generalforsamling den 11. november skal de blandt andet tage stilling til et forslag om at afskaffe fanebærerposten i fagforeningens love samt et forslag om forsøg med online deltagelse i generalforsamling.

Artiklen er rettet den 27. oktober, fordi en kandidat til en post som bestyrelsessuppleant har trukket sig.

Den 14. oktober kl. 12 var der frist for forslag til den kommende generalforsamling i FOA SOSU. 

Ved fristens udløb var der indkommet to forslag: 

Forsøg med online deltagelse

Fællestillidsrepræsentant Brith Dorph Josephsen og - suppleant Anders Berger Pedersen fremsætter på vegne af tillidsmandsgruppen i Høje Taastrup et forslag om et toårigt forsøg, hvor fagforeningens generalforsamlinger afvikles både online og fysisk.

Forslagsstillerne skriver som baggrund for forslaget, at de ønsker at give fagforeningens medlemmer en udvidet mulighed for at deltage i generalforsamlingens debatter og afstemninger.

Det indgår i forslaget, at bestyrelsen skal evaluere forsøget efter to gennemførte generalforsamlinger. 

Slut med valgt fanebærer

Gitte Skettrup stiller op til den ledige post som valgt fanebærer, men står det til bestyrelsen, skal posten nedlægges. 

Bestyrelsen fremsætter nemlig et forslag om, at posterne som både fanebærer og -suppleant skrives ud af fagforeningens love. 

Bestyrelsen begrunder forslaget med, at opgaven med at repræsentere fagforeningen med fanen ved et voksende antal demonstrationer er blevet så stor, at den ikke kan varetages af de valgte fanebærere. Den går derfor i praksis oftest går på tur mellem medlemmerne af politisk ledelse m.fl.

Ingen kampvalg

Faglig sekretær Camilla Pedersen og flere bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der er ikke er indkommet forslag til modkanditater, så de vælges alle ved fredsvalg.

Nuværende suppleant Christina Salkvist Frederiksen, Gentofte,  stiller op til en ledig post i bestyrelsen. Hun er eneste kandidat og vælges dermed ligeledes ved fredsvalg.

Beretning og budget

Deltagerne i generalforsamlingen skal foruden de to stillede forslag stemme om henholdsvis formandens mundlige beretning samt fagforeningens budget for det kommende år. Som en del af budgettet ligger et forslag om regulering af politisk ledelses løn, så den fremover reguleres i forhold til overenskomsten.

Generalforsamlingen finder sted den 11. november, og alle medlemmer velkomne.

Lagt på den 14.10.2021

Senest redigeret den 14.09.2022