Der skal vælges en ny faglig sekretær i FOA SOSU

Med valget af faglig sekretær Charlotte von Mehren som kommende næstformand, skal der vælges en ny faglig sekretær. Også flere andre poster er på valg. Opstillingsfristen er den 21. oktober.

Hvis du går med en faglig sekretær i maven, er chancen der nu.

Faglig sekretær Charlotte Von Mehren er nemlig eneste kandidat til posten som FOA SOSUs kommende næstformand, og der skal derfor vælges en ny faglig sekretær.  

Fagforeningens fire faglige sekretærer indgår i den daglige, politiske ledelse og har deres arbejdsplads i fagforeningen. De deler en række forskellige politiske ansvarsområder og er bindeled mellem fagforeningen og fællestillidsrepræsentanterne. Valgperioden er fire år.

Opstillingsfristen til posten som faglig sekretær er den 21. oktober, og valget finder sted den 18. november på fagforeningens ordinære generalforsamling.

Andre poster på valg

Også flere andre poster er på valg ved generalforsamlingen den 18. november.

To bestyrelsesmedlemmer er på valg, og den ene - Kisser Maak - har meddelt, at hun ikke genopstiller.

Desuden skal der vælges en førstesuppleant, da pladsen i øjeblikket er vakant. Også FOA SOSUs næstformand er ifølge fagforeningens love på valg trods det ekstraordinære valg til posten i oktober.

Også fagforeningens revisor, Britta Markussen er på valg. Hun har meddelt, at hun ikke genopstiller.

Der er endvidere valg til posten som fagforeningens fanebærer, og der skal vælges faggrupperepræsentanter.

Alle medlemmer, der ikke er fuldt ud overgået til en offentlig pension, kan stille op til de ledige poster.

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen har det overordnede politiske ansvar mellem generalforsamlingerne. Som medlem af bestyrelsen repræsenterer man alle medlemmer og ikke sin arbejdsplads eller sektor. Bestyrelsesmedlemmer er normalt valgt for fire år. I bestyrelsens arbejder deltager desuden to suppleanter, valgt for to år.

Revisor

Fagforeningen har to valgte revisorer samt en revisorsuppleant. Som valgt revisor deltager man i bestyrelsens behandling af budget og regnskaber. Revisorerne er valgt for fire år, suppleanten for to år.

Fanebærer

Fanebæreren er den officielle bærer af FOA SOSUs fane ved diverse begivenheder i fagforening og forbund samt ved demonstrationer og lignende. Fanebæreren er valgt for fire år, suppleanten for to år.

Opstilling

Kandidater skal meddele skriftligt, hvilken post der stilles op til, enten pr. email til gfsosu@foa.dk eller med posten til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg, att. Tina Græsted. Meddelelsen skal være fremme i fagforeningen senest den 21. oktober kl. 12.

Deltager man ikke i generalforsamlingen, kan der stemmes i fagforeningen fra den 4. november.