Kommune bør stille flere krav til privat leverandør

Driften af to plejecentre på Frederiksberg skal sendes i udbud. FOA SOSU advarer imod at sætte økonomi over kvalitet og om, at konkurrence på prisen kan få konsekvenser for arbejdsmiljøet.

I Frederiksberg Kommune er det besluttet at sende driften af to plejecentre i udbud.

Beslutningen er taget for længe siden, og flere organisationer, herunder FOA SOSU, advarede dengang om, at udliciteringer på ældreområdet generelt kan have uheldige konsekvenser.

Beslutningen står dog ved magt, og udbudsmaterialet er derfor netop sendt i høring.

Må ikke betyde forringelser

I sit høringssvar, der er skrevet i samarbejde med repræsentanter for de øvrige berørte faggrupper, lægger FOA SOSU blandt andet vægt på, at et udbud ikke må betyde forringelser af løn og arbejdsforhold.

Kommunen vægter i udkastet til udbudsmateriale pris og kvalitet lige højt, men organisationerne anbefaler at kvaliteten vægtes højere for at understrege, at konkurrence på prisen ikke må gå ud over kvaliteten.

Desuden understreger organisationerne, at der ikke må ske forringelser af arbejdsmiljøet for at holde prisen nede og de forslår, at den private leverandør til enhver tid skal leve op til kommunens egne regler og aftaler om arbejdsmiljøet på plejeområdet.

Ifølge høringssvaret viser erfaringer fra Sverige, at private plejecentre ofte drives med mindre personale pr. borger, og derfor bør udbudsmaterialet sikre, at der ikke skæres i normeringen, med mindre der samtidig forsvinder opgaver, lyder det i høringssvaret.

Da det ikke er givet, at en privat leverandør kan drive plejecentrene bedre og billigere end kommunen selv, anbefaler organisationerne, at kommunen selv afgiver et kontroltilbud.

Et kontroltilbud vil sikre at der vælges en privat leverandør, der rent faktisk er konkurrencedygtig på pris og kvalitet, og at opgaven ikke kun er sendt i udbud af ideologiske årsager.

Vigtig opgave for fagforeningen

De ofte relativt begrænsede besparelser, der opnås ved at sende opgaver i udbud, kan få uheldige konsekvenser for både borgere og ansatte og er typisk er en arbejdsmiljømæssig belastning for medarbejderne.

Høringssvar i forbindelse med private udbud er derfor en vigtig opgave for fagforeningen, og udbuddet på Frederiksberg er derfor kun ét eksempel i en række af udbud, hvor FOA SOSU har afgivet høringssvar. Og det er ligeledes et eksempel på, at der også bliver lyttet.

I dette tilfælde er der på opfordring fra organisationerne blevet tilføjet i udbudsmaterialet, at tilbud skal indeholde et afsnit om personalets medindflydelse, eksempelvis gennem et MED-/SU-udvalg.