Vil kæmpe for fantastisk fag

FOA SOSUs kommende formand, Tina Græsted, præsenterer sine visioner for fagforeningen og faget

Havde der været kampvalg til formandsposten i FOA SOSU, ville medlemmerne kunne basere deres stemme på blandt andet på kandidaternes skriftlige præsentation af sig selv samt et videoklip.

Ved fristens udløb stod det klart, at der kun var én kandidat til formandsposten i FOA SOSU, og næstformand Tina Græsted er derfor fagforeningens kommende formand, men en præsentation er ikke mindre relevant af den grund.

Se videoen ovenfor og læs herunder, hvordan Tina Græsted præsenterer sig selv og sine visioner for fagforeningen.

Tina Græsteds præsentation:

Jeg har været valgt til den politiske ledelse siden januar 2013 først som faglig sekretær og de sidste fire år som næstformand.

Jeg har i den periode arbejdet med at skaffe lokalløns kroner tilbage til jer vores medlemmer, arbejdet for lokale arbejdstidsaftaler, som også tager hensyn til arbejdsmiljøet, og arbejdet på en grunduddannelse for vores tillidsrepræsentanter, som skal gøre dem endnu stærkere.

De sidste fire års tætte samarbejde med afgående formand Mari-Ann Petersen har gjort, at jeg føler mig klar til at påtage mig posten som formand for fagforeningen.

Som formand vil jeg arbejde videre for, at vi styrker de tillidsvalgte, så de har bedre muligheder for at hjælpe medlemmerne ude på arbejdspladserne.

Vi er slet ikke færdige med lokallønsindsatsen, og sammen med vores dygtige medarbejdere og tillidsrepræsentanter vil jeg videreudvikle de værktøjer og kurser vi har, så vores medlemmer får en større andel af lokallønnen.

Corona har vist os at der er et kæmpe behov for dygtigt social- og sundhedspersonale, og jeg vil kæmpe videre for ordentlige forhold, så vi alle har lyst til og mulighed for at blive i dette fantastiske fag. Det kræver både en dagsorden med ordentlig løn, ordentlig arbejdstid, og de hensyn, der skal til, for at skabe sammenhæng mellem arbejds- og fritidsliv.

Så tror jeg, at vi kan tiltrække gode nye kolleger, som også kan se værdien af vores fag og af at være medlem af FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Jeg er meget taknemlig for tilliden og glæder mig til den nye opgave.

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer, de tillidsvalgte, vores dygtige medarbejdere i huset, vores gode bestyrelsesmedlemmer og mine tætte kolleger i den politiske ledelse.

Tak