Store forskelle i normeringen om natten

Ældre på hovedstadsområdets plejecentre oplever vidt forskellige personalenormeringer.

På de kommunale plejecentre i Herlev Kommune er der i gennemsnit 9,2 beboere pr. ansat på en nattevagt. I Københavns Kommune er antallet af ældre pr. ansat 29,5.

Det viser en undersøgelse foretaget for FOA og Ældresagen af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

På landsplan varierer normeringerne fra 8 beboere pr. medarbejder helt op til 41 beboere pr. medarbejder.

Selvom sammensætningen af beboere kan have indflydelse på normeringen, konkluderer VIVE i undersøgelsen, at de store forskelle kun i mindre omfang kan forklares ud fra beboersammensætningen.

Noget er ravruskende galt

De store forskelle får Ældresagen til at kræve nationale standarder for normereringer, og også faglig sekretær i FOA SOSU Charlotte von Mehren mener, at undersøgelsen kalder på handling.

”I takt med, at de ældre bliver længere i eget hjem, bliver beboerne på plejecentrene mere og mere plejekrævende. Hvis ikke det smitter af på normeringerne, går det ud over vores medlemmers arbejdsmiljø, og det går ud over kvaliteten af plejen og dermed beboernes livskvalitet”, siger Charlotte von Mehren.

”De store forskelle i normeringerne vidner om, at der er noget ravruskende galt i en lang række kommuner. Undersøgelsen bør give anledning til, at politikerne i kommuner med en meget lav normering spørger sig selv, om de vil være det her bekendt”, mener hun.

Undersøgelsen viser desuden, at andelen af ufaglærte på plejecentrene er steget med ca. 50 procent på dagvagter i weekenden fra 2017 til 2019.