FOA SOSUs fanebærer Heidi Kelm Jensen luftede SOSU-fanen foran Industriens Hus, da forhandlingerne om OK20 gik i gang den 8. januar

OK20: Forhandlingerne er i gang

SOSU-fanen er i sving under forhandlingerne om nye overenskomster på det private område.

Det private område skal have nye overenskomster i 2020.

Blandt andet skal FOAs overenskomster med eksempelvis private vikarbureauer, leverandører af pleje og omsorg, handicaphjælpere og ledsagere fornys.

Forhandlingerne er gået i gang, men det varer lidt, før FOA kommer med til bordet. De faglige organisationer har nemlig en aftale om, at de største og stærkeste områder forhandler først og sætter retningen for de andre forhandlinger.

Fanen er på vagt

FOA SOSU triller dog ikke tommelfingre i ventetiden, men står vagt med fanen sammen med en række andre faglige organisationer for at vise, at fagbevægelsen, inklusive de offentligt ansattes organisationer, står skulder ved skulder under forhandlingerne.

Lykkes det ikke parterne at blive enige om et resultat, kan der udbryde konflikt på området fra den 1. marts 2020, dog ikke for KA-Plejes vedkommende, da denne overenskomst først udløber den 1. juni 2020.

Heller ikke handicaphjælperne vil blive udtaget til strejke, men vil stadigvæk have mulighed for at stemme om resultatet.

Den 27. februar er der informationsmøde i FOA SOSU for alle berørte medlemmer.

Er du korrekt registreret?

For at kunne stemme om overenskomstresultatet og dermed gøre sin indflydelse gældende, kræver det, at man er medlem af FOA, når afstemningen går i gang.

Det forudsætter dog, at man er registreret som privatansat i FOAs system.

Du kan tjekke dine oplysninger ved at logge ind på foa.dk