Charlotte von Mehren er FOA SOSUs kommende næstformand

Faglig sekretær i FOA SOSU Charlotte Von Mehren bliver fra den 8. oktober fagforeningens nye næstformand.

Tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem, faglig sekretær og snart næstformand.

Sådan lyder i korte træk det fagpolitiske CV for FOA SOSUs kommende næstformand, Charlotte von Mehren.

Ved opstillingsfristens udløb den 10. september var Charlotte von Mehren den eneste kandidat. Hun tiltræder posten efter en ekstraordinær generalforsamling i fagforeningen den 8. oktober.

Næstformandsposten blev ledig, da Tina Græsted i august blev valgt til formandsposten.

Har haft ansvar for lidt af hvert

Charlotte von Mehren er uddannet plejehjemsassistent. Som faglig sekretær har hun blandt andet haft ansvaret for FOA SOSUs indsats for medlemmernes arbejdsmiljø og senest også det overordnede ansvar for det kommunale område.

"Jeg har været igennem de fleste ansvarsområder i mine 10 år som faglig sekretær og byder ind med stor indsigt i de områder, som FOA SOSU repræsenterer", siger Charlotte von Mehren og fortsætter: 

"I de år har huset, bestyrelsen og de tillidsvalgte været igennem en rivende udvikling, hvilket har gjort, at vi i FOA SOSU kan bryste os af at være forrest med mange nye tiltag. Et eksempel er indførelsen af en ny strategi for medlemsservice, der er foregået i samarbejde mellem ansatte, tillidsfolk og valgte. Det er sammen, vi gør forskellen til gavn for FOA SOSUs medlemmer".

Kan lide at have travlt

"Vi er nu godt i gang med at forme afdelingen til nye tider og nye opgaver", siger den kommende næstformand, der efter eget udsagn godt kan lide at have travlt. 

Charlotte von Mehren beskriver desuden sig selv som "tillidsfuld, trofast, engageret, pligtopfyldende, arbejdsom og ikke mindst altid nysgerrig".

"Jeg vil det bedste for de mennesker, jeg omgås, og er villig til at gå linen ud", tilføjer hun.

Valg af ny faglig sekretær

Efter valget af Charlotte von Mehren som næstformand skal der vælges en ny faglig sekretær.

Fagforeningens fire faglige sekretærer udgør sammen med formand og næstformand den daglige, politiske ledelse og har deres arbejdsplads i fagforeningen. De deler en række forskellige politiske ansvarsområder og er bindeled mellem fagforeningen og fællestillidsrepræsentanterne. Valgperioden er fire år.

Ønsker du at stille op til posten, skal opstillingen være fagforeningen i hænde senest 21. oktober kl. 12. 

Skriv til gfsosu@foa.dk eller til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg, att: formand Tina Græsted.

Valget finder sted den 18. november på fagforeningens ordinære generalforsamling eller ved brevstemme i fagforeningen fra den 4. november.