Foto: Mark Knudsen/Monsun

Tina Græsted bliver ny formand for FOA SOSU

Ved fristens udløb var der kun én kandidat til den ledige post som formand for FOA SOSU efter Mari-Ann Petersen, der træder tilbage på grund af alder. Med valget af nuværende næstformand Tina Græsted skal der vælges en ny næstformand. Den 27. august er der mulighed for at sige farvel til Mari-Ann Petersen og byde Tina Græsted velkommen i formandsstolen.

Nuværende næstformand Tina Græsted bliver ny formand for FOA SOSU. Den 30. juli kl. 12 var sidste frist for opstilling til formandsposten, og Tina Græsted var eneste kandidat.

Tina Græsted afløser dermed Mari-Ann Petersen, som forlader posten for at gå på pension i henhold til FOAs love.

Fagpolitisk baggrund

Tina Græsted, der er uddannet social- og sundhedsassistent, begyndte sin fagpolitiske karriere som tillidsrepræsentant og senere fællestillidsrepræsentant-suppleant i Gentofte Kommune.

Hun blev valgt som næstformand i FOA SOSU i 2016 efter tre år som faglig sekretær samme sted og har blandt andet haft det politiske ansvar for forhandling af lokalløn til FOA SOSUs medlemmer og for fagforeningens uddannelse af tillidsrepræsentanter.

Goddag og farvel

Den endelige godkendelse af valget og overdragelse af formandsposten sker ved en ekstraordinær generalforsamling den 27. august, hvor alle medlemmer er velkomne.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at sige farvel til afgående formand Mari-Ann Petersen og byde Tina Græsted velkommen i formandsstolen..

Valg af ny næstformand

Efter valget af Tina Græsted som formand skal der vælges en ny næstformand.

Sidste frist for opstilling til næstformandsposten er den 10. september, og valget vil finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober.

Opstillingen meddeles skriftligt til gfsosu@foa.dk eller med posten til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg.