Klik på pilen og hør, hvordan FOA SOSUs nye næstformand Charlotte von Mehren præsenterer sig selv.

Velkommen til FOA SOSUs nye næstformand

Så er det officielt: Charlotte von Mehren er ny næstformand i FOA SOSU

Med generalforsamlingens godkendelse er Charlotte von Mehren nu tiltrådt som FOA SOSUs nye næstformand. 

Den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober var en formalitet, da den tidligere faglige sekretær var eneste kandidat til posten.

Charlotte von Mehren er uddannet plejehjemsassistent. Som faglig sekretær har hun blandt andet haft ansvaret for FOA SOSUs indsats for medlemmernes arbejdsmiljø og senest også det overordnede ansvar for det kommunale område. 

Valg af ny faglig sekretær

Efter valget af Charlotte von Mehren som næstformand skal der vælges en ny faglig sekretær.

Fagforeningens fire faglige sekretærer udgør sammen med formand og næstformand den daglige, politiske ledelse og har deres arbejdsplads i fagforeningen. De deler en række forskellige politiske ansvarsområder og er bindeled mellem fagforeningen og fællestillidsrepræsentanterne. Valgperioden er fire år.

Ønsker du at stille op til posten, skal opstillingen være fagforeningen i hænde senest den 21. oktober kl. 12. 

Skriv til gfsosu@foa.dk eller til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg, att: formand Tina Græsted.

Valget finder sted den 18. november på fagforeningens ordinære generalforsamling eller ved brevstemme i fagforeningen fra den 4. november.