Lisbeth Glaven fortæller, hvorfor hun stiller op til posten som faglig sekretær.

Lisbeth Glaven

Lisbeth Glaven, 57 år, er kandidat til posten som faglig sekretær i FOA SOSU

Jeg er

• 57 år
• Social- og sundhedsassistent
• Tillidsrepræsentant Psykiatrisk Center Glostrup
• Frikøbt fællestillidsrepræsentant-suppleant, Region Hovedstadens Psykiatri.
• Formand for Faglig Psykiatri Klub.
• Medlem af bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

 

Derfor stiller jeg op

Jeg stiller op som faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen, fordi jeg vil elske at trække al min viden og erfaring ind i denne post til gavn for vores medlemmer.

Mine mange år som (F)TR har gjort mig til en skarp forhandler, en aktiv medspiller ind i diverse samarbejdsudvalg og - frem for alt - en stærk forkæmper for det enkelte medlems rettigheder.

Jeg har arbejdet på plejehjem, i hjemmepleje, på botilbud og i behandlingspsykiatrien, både i kommuner, amt og region, hvorfor jeg mener, at jeg favner bredt.

Vi er alle praktikere. Vores viden, erfaringer og faglighed skal anerkendes.

Jeg vil i denne post kunne arbejde for, at vores medlemmer er sikret trygge forhold, at man ikke bliver truet eller chikaneret på grund af sit arbejde. At vores medlemmer bliver behandlet med ordentlighed, at deres rettigheder respekteres, og deres kompetencer anerkendes.

Jeg mener, at jeg sammen med resten af FOA kan gøre en forskel, og jeg håber på din stemme.

Lagt på den 30.10.2020