Ja til ny overenskomst for privatansatte

Medlemmerne på det private område har stemt ja til de nye overenskomster, der betyder forbedringer på en række områder.

Selvom næsten alt i øjeblikket er fokuseret om indsatsen mod coronavirus, er verden ikke gået helt i stå.

Afstemningen om nye overenskomster på det private område er netop slut, og resultatet blev et ja til aftalerne.

Samlet set stemte 92 procent af FOAs medlemmer ja til aftalerne, der blandt andet betyder mere i løn, højere tillæg, bedre vilkår for børnefamilier og styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

29 procent af FOA SOSUs privatansatte medlemmer deltog i afstemningen. Blandt FOAs medlemmer generelt deltog 38 procent i afstemningen.

Det bedst opnåelige

Selvom man godt kunne have ønsket sig en højere stemmeprocent, er der grund til at glæde sig over resultatet, mener næstformand i FOA SOSU, Tina Græsted.

”Coronaindsatsen overskygger alt, og jeg havde derfor ikke forventet at nå op på stemmeprocenten fra den sidste afstemning på det private område i 2017. Men jeg regner med, at i hvert fald flertallet af dem, der tier, samtykker, og det synes jeg også, at der er grund til”.

”Selvfølgelig kunne vi i FOA SOSUs bestyrelse godt have ønsket os, at aftalerne havde bragt endnu større forbedringer på løn og arbejdsvilkår, men vi var enige om, at resultatet var det bedst opnåelige i den nuværende situation og anbefalede derfor også medlemmerne at stemme ja”.