Formand Tina Græsted
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Corona har øget synligheden

Fagforeningen skal bruge medlemmernes indsats under pandemien til at løfte aktuelle politiske dagsordener. Det var et af budskaberne, da FOA SOSU den 18. november afholdt generalforsamling.

Man kan godt stå sammen, selvom man holder afstand.

Det viste de medlemmer af FOA SOSU, der den 18. november deltog i FOA SOSUs generalforsamling på Hotel Scandic.

Generalforsamlingen plejer at være aften med julebuffet og masser af kram, glade smil og fællessang, men der er ikke meget, der er, som det plejer for tiden.

Et maratonløb

”I har ude på arbejdspladserne løbet endnu hurtigere end normalt”, Tina Græsted i sin beretning til forsamlingen.

”I har jo på ingen måde været sendt hjem, og I er heller ikke holdt op med at løbe endnu. Kampen mod corona er et maratonløb, hvor I er løbet forrest hele vejen. I burde have en medalje allesammen”

Faglig sekretær Eva Lorenzen tog i sin tale tråden op:

”I har haft overarbejde, ekstraarbejde, omstilling til nye opgaver og arbejde på nye vilkår. I er blevet rost allevegne, men man vil også gerne kunne se det på lønnen”.

Derfor vil et af fagforeningens fokuspunkter for det kommende år netop være, at coronaindsatsen skal afspejles i lønnen, sagde Eva Lorenzen.

Mere kvalificeret arbejdskraft

Samme budskab gik igen, da faglig sekretær Janine Almy besteg talerstolen.

Hvis ikke politikerne vidste det før, har corona-udfordringerne gjort det tydeligt, at plejeområdet er presset til det yderste, og at der er behov for mere kvalificeret arbejdskraft, sagde hun.

Derfor skal fagforeningen i det kommende år arbejde for at gøre det mere attraktivt at tage en SOSU-uddannelse, blandt andet ved at opfordre til bedre uddannelsesaftaler og mere fokus på elever og praktikvejledere.

Arbejdsfællesskaber

Også det tværfaglige samarbejde på arbejdspladserne vil have fagforeningens fokus det kommende år.

Næstformand Charlotte von Mehren talte om udvikling af stærke arbejdsfællesskaber som en vigtig forudsætning for trivsel og arbejdsglæde.

”At indgå i et stærkt arbejdsfællesskab kræver respekt for andres faglighed, men i mindst lige så høj grad at man er bevidst sin egen faglige identitet”. 

”Vores ledere og kolleger i arbejdsfællesskabet skal vide, hvad det er, der gør os særlige, og hvilken faglighed vi som SOSU-faglige bidrager med. Det starter hos os selv, og fagforeningen har derfor en opgave i at bistå medlemmerne med at synliggøre egen faglighed”, sagde Charlotte von Mehren.

Flere tillidsvalgte i det private

På det private område vil der især være fokus på at få valgt tillidsrepræsentanter, sagde faglig sekretær Maria Kim Konstantinidou:

”Tillidsvalgte er jo FOA på arbejdspladsen, og foruden at kunne støtte og vejlede kollegaer er de i høj grad medvirkende til at øge organiseringen af medlemmer på det private område, hvor der er et kæmpe potentiale”.

Hun lovede at stå klar, så snart corona igen tillader, at fagforeningen kommer på besøg på arbejdspladserne.

Corona har slidt

Debatten efter fremlæggelsen af beretning og fokuspunkter var ikke overraskende præget af de udfordringer, corona har skabt på arbejdspladserne.

Camilla Pedersen, Demenscenter Bakkegården (nu faglig sekretær), fortalte, hvordan relationen til pårørende er blevet slidt af de forestillinger, pårørende kan have om, hvad der foregår bag de lukkede døre, mens de ikke kan komme på besøg. 

Vibeke Jensen, fællestillidsrepræsentant i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København fortalte, hvordan restriktionerne påvirker tillidsrepræsentanternes mulighed for at komme rundt og være synlige på afdelingerne.

”Jeg har talt med en tillidsrepræsentant, der er begyndt at sætte sig ned i omklædningsrummet, så hun kan tale med medlemmerne, når de går hjem”, berettede hun.

Største bifald

Linda Lundqvist, Plejecenter Sønderhaven i Ballerup, høstede et af aftenens største bifald, da hun fortalte, hvordan det var at stå midt i en pandemi, hvor alle – særligt i begyndelsen – var rådvilde.

Hun fortalte, hvordan hun var blevet behandlet, som om hun havde pest, da hun havde været i kontakt med en smittet beboer – og på trods af dét havde fået besked på ikke at gå i karantæne, fordi hun ikke kunne undværes.

"Jeg elsker mit arbejde, men det her har godt nok været hårdt", sluttede Linda Lundqvist.