Mari-Ann Petersen 1. maj 2019
Mari-Ann Petersen træder tilbage som formand for FOA SOSU den 27. august.
Foto: Mark Knudsen/Monsun

FOA SOSU skal have ny formand

Den 30. juli er sidste frist for opstilling til formandsposten i FOA SOSU.

Ifølge FOAs love skal valgte på lønnede poster træde tilbage ved udgangen af den måned, hvor de når folkepensionsalderen. FOA SOSUs formand, Mari-Ann Petersen, skal derfor træde tilbage ved udgangen af august måned, og en ny formand vælges på en ekstraordinær generalforsamling.

Alle medlemmer, der ikke er fuldt ud overgået til pension, kan stille op til formandsposten. Opstillingen meddeles skriftligt til gfsosu@foa.dk eller med posten til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg.

Meddelelsen skal være fremme i fagforeningen senest den 30. juli 2020 kl. 12.

Kandidater offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden og i fagforeningens nyhedsbrev.

Formandsvalget finder sted på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 27. august 2020.