Kampvalg om posten som faglig sekretær

To kandidater stiller op til den ledige post som faglig sekretær i FOA SOSU. De øvrige poster, der er på valg ved fagforeningens generalforsamling den 18. november, besættes ved fredsvalg.

Når der den 18. november er generalforsamling i FA SOSU, skal der blandt andet vælges en ny faglig sekretær som erstatning for Charlotte von Mehren, der i oktober blev valgt til næstformandsposten.

FOA SOSUs fire valgte faglige sekretærer udgør sammen med formanden og næstformanden den daglige politiske ledelse i fagforeningen.

Ved fristens udløb den 21. oktober havde to kandidater meldt sig til den ledige post, og der skal derfor være kampvalg.

De to kandidater er Lisbeth Glaven, fællestillidsrepræsentant i Region Hovedstadens Psykiatri, samt Camilla Pedersen, tillidsrepræsentant i Gladsaxe Kommune.

Valget foregår på generalforsamlingen den 18. november, og fra den 4. november kan der brevstemmes i fagforeningen i åbningstiden. Afstemningen slutter den 18. november kl. 12.

Valg til øvrige poster

Foruden valget til faglig sekretær er der på generalforsamlingen valg til en lang række andre poster: 

Bestyrelsesmedlem Kisser Maak genopstiller ikke. Til hendes post opstiller Susanne Yesilmen, der er tillidsrepræsentant i Hjemmehjælpen A/S.

Bestyrelsesmedlem Heidi Kelm Jensen er på valg og genopstiller som eneste kandidat.

Til posten som 1. suppleant til bestyrelsen opstiller Charlotte Bartholin, arbejdsmiljørepræsentant i Hjemmeplejen VKV København.

Til posterne som fagforeningens valgte revisorer opstiller Bettina Svenningsen, tillidsrepræsentant, Omsorgscenteret Hjortespring, og Charlotte Christiansen, fællestillidsrepræsentant i Tårnby, uden modkandidater.

Der er ingen opstillede til posterne som henholdsvis fanebærer og fanebærersuppleant.

Ifølge fagforeningens love er der ved generalforsamlingen desuden valg til næstformandsposten, selvom den blev besat ved en ekstraordinær generalforsamling i oktober. Nuværende næstformand Charlotte von Mehren er eneste kandidat til posten.

Faggrupperepræsentanter

Samtlige faggrupperepræsentanter er på valg i ulige år.

Her stiller følgende op:

  • Social- og sundhedsassistent: Peter Joakim Buch
  • Social- og sundhedshjælper: Dan Larsen
  • Plejehjemsassistent: Ismail Abu Zahrah
  • Hjemmehjælper: Gitte Andersen
  • Sygehjælper: Vivi Andersen
  • Beskæftigelsesvejleder: Bente Levring
  • Neurofysiologiassistent: Majbritt Smollerup

Tilmeld dig fagforeningens generalforsamling den 18. november (brug NemID)


Senest redigeret den 25.11.2020