Nyvalgt faglig sekretær Camilla Pedersen
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Nyt navn i ledelsen

Camilla Pedersen blev på FOA SOSUs generalforsamling valgt til posten som faglig sekretær og indgår dermed i fagforeningens politiske ledelse.

Social- og sundhedsassistent Camilla Pedersen, 29 år, blev på fagforeningens generalforsamling onsdag den 18. november valgt som ny faglig sekretær i FOA SOSU.

Hun er dermed en del af fagforeningens daglige politiske ledelse, der udgøres af formand, næstformand og i alt fire faglige sekretærer.

Camilla Pedersen, der er social- og sundhedsassistent, kommer fra en ansættelse på Demenscenter Bakkegården i Gladsaxe, hvor hun også har været tillidsrepræsentant.

Fagforeningen skal være synlig

Camilla Pedersen er en flittig deltager i den offentlige debat, hvor hun ved flere lejligheder i både aviser, på radio og i TV har talt FOAs og SOSU-områdets sag.

I sin tale til generalforsamlingen lagde hun vægt på, at hun som faglig sekretær blandt andet vil have fokus på, at fagforeningen er synlig i debatten op til kommunal- og regionsrådsvalgene i november 2021.

Udskiftning på andre poster

Generalforsamlingen bød også på andre nye navne i fagforeningens ledelse: 

Susanne Yesilmen, der er tillidsrepræsentant i Hjemmehjælpen A/S blev valgt til bestyrelsen og som ny 1. suppleant blev valgt Charlotte Bartholin, arbejdsmiljørepræsentant i Hjemmeplejen VKV København.

Bettina Svenningsen, tillidsrepræsentant, Omsorgscenteret Hjortespring, og Charlotte Christiansen, fællestillidsrepræsentant i Tårnby, blev valgt som kritiske revisorer.

 

 Kisser Maak takkede af efter 15 år som medlem af fagforeningens bestyrelse.

Heidi Kelm Jensen fortsætter i bestyrelsen, men er trådt tilbage som afdelingens fanebærer. Der var ikke opstillet nogen ny kandidat til fanebærerposten, der derfor varetages af den politiske ledelse.


FOA SOSUs bestyrelse. (Øverst fra venstre:) Bestyrelsesmedlem Kate Blumensaadt Flenting, faglig sekretær Eva Lorenzen, faglig sekretær Camilla Pedersen, formand Tina Græsted, faglig sekretær Maria Konstantinidou, faglig sekretær Janine Almy, bestyrelsesmedlem Susanne Yesilmen. (Nederst fra venstre:) Bestyrelsesmedlem Heidi Kelm Jensen, bestyrelsesmedlem Susan McAlden, bestyrelsesmedlem Lene Tesdorph Jørgensen, suppleant Charlotte Bartholin, suppleant Christina Salkvist Frederiksen. Bestyrelsesmedlem Lisbeth Glaven er ikke med på billedet.