Hovedparten af FOA SOSUs delegerede på forbundskongressen den 9.-11. oktober 2019
Foto: Lars Svane

Veloverstået kongres

FOA SOSU satte sit præg på den netop overståede forbundskongres med indlæg om blandt andet værdig tilbagetrækning.

Tre dages forbundskongres er overstået, og FOA SOSUs 32 delegerede kan slappe af igen.

I alt deltog knap 600 delegerede fra FOAs 38 afdelinger i den tre dage lange forbundskongres den 9.-11. oktober i Odense.

Kongressen så dels bagud på de tre år, der er gået siden sidste kongres, dels fremad med vedtagelse af et arbejdsprogram for de kommende fire år.

Værdig tilbagetrækning

På kongressen markerede FOA SOSUs formand Mari-Ann Petersen sig med en tale om værdig tilbagetrækning og et krav om opsigelse af velfærdsforliget.

Og fællestillidsrepræsentant i Region Hovedstadens psykiatri var på talerstolen med et svirp til forbundet for manglende synlighed omkring arbejdet med beskyttelse af medarbejderes navne i patientjournalen.

Husk praktikvejlederne

Faglig sekretær i FOA SOSU Janine Almy understregede fra talerstolen, at blandt andet arbejdet for forbedring af praktikvejledernes mulighed for efteruddannelse er en vigtig brik i rekruttering og fastholdelse af elever på social- og sundhedsområdet.

Charlotte von Mehren, ligeledes faglig sekretær i FOA SOSU, tog ordet med budskabet om, at nok er det arbejdsgivernes ansvar, at man ikke bliver syg af at gå på arbejde, men at den enkelte medarbejder også skal rette blikket indad ved at huske at holde pause og lade være med at gå på kompromis med eget arbejdsmiljø eksempelvis ved at undlade at bruge lift.

Fokus på lokalløn

Næstformand i FOA SOSU, Tina Græsted, fortalte kongressen, hvordan der er kommet ekstra fokus på forhandlingen af lokalløn i FOA SOSUs område ved blandt andet at klæde tillidsrepræsentanterne på til at stå fast og bringe uenigheder højere op i systemet.

Også fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommune, Susan McAlden, forsøgte at komme til orde, men talelysten blandt de mange delegerede var stor, og det lykkedes ikke at få ordet trods over en halv times ihærdigt forsøg.

Det budskab, kongressen således gik glip af, var, at man skal kunne anvise karriereveje, hvis man vil tiltrække og fastholde medarbejdere til social- og sundhedsområdet; og at Københavns Kommunes beslutning om at gøre social- og sundhedshjælpere til velfærdsteknologiske ressourcepersoner er et vigtigt skridt i den sammenhæng.