Regionspolitikere vil drøfte trusler

Ønsket fra psykiatriens ansatte om ikke at skulle udlevere fulde navn til patienterne i forbindelse med dokumentation i Sundhedsplatformen bliver nu taget op i Region Hovedstadens forretningsudvalg.

Når for en medarbejder i sundhedsvæsenet dokumenterer i Sundhedsplatformen, kan patienter efterfølgende se medarbejderens fulde navn.

 

Det giver problemer for ansatte i psykiatrien, der indimellem opsøges eller stalkes på sociale medier af frustrerede patienter. Det fortalte FOA SOSUs fællestillidsrepræsentant forleden til TV2 Lorry.

Skal drøftes politisk

De ansattes repræsentanter foreslår, at man i stedet anvender initialer/medarbejdernummer e.l. Forslaget bakkes i indslaget umiddelbart op af en repræsentant for patienterne, men afvises af Region Hovedstadens HR-direktør, der henviser til, at regionen prioriterer åbenhed.

 

Men spørgsmålet har aldrig været drøftet politisk, fortæller regionsrådsmedlem for Enhedslisten Marianne Frederik til FOA SOSU.

 

”Jeg undrer mig faktisk over, at vi aldrig har haft det oppe, og jeg vil derfor tage det op på det førstkommende møde i regionens forretningsudvalg den 29. januar”, udtaler hun.  

Udvalgsformand: Reglerne er for rigide

Også formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R), bakker op om ønsket fra medarbejderne i psykiatrien.

”På den ene side er det godt, at patienter har krav på at se, hvem der har været involveret i deres behandling, men det må ikke kunne misbruges. Det er klart, at medarbejderne skal kunne føle sig trygge og sikre, og ingen skal frygte på vegne af børn og familie”, mener hun.

Karin Friis Bach oplyser, at der i konkrete situationer er mulighed for dispensation, så medarbejderes identitet sløres, men hun ønsker reglerne gjort mere lempelige.

”Jeg kunne godt tænke mig, at det blev mindre rigidt, så dispensationen ikke udelukkende blev givet på individuelt plan, men at man, hvis der generelt er udfordringer i forhold til bestemte patientgrupper, kunne dispensere på afdelingsplan”.

Ny bekendtgørelse

Karin Friis Bach henviser til, at der nedsat en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet, der skal komme med forslag til nye regler om journalføring, og ændringerne kunne muligvis ske ad den vej”, mener hun.

”Jeg kunne forestille mig, at Danske Regioner retter henvendelse til ministeriet for at få spørgsmålet med i arbejdet med den nye bekendtgørelse”.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, der gennem sin pressekonsulent henviser til udtalelserne fra Karin Friis Bach.