Politikerne lyttede

Et forslag om, at borgerne i den københavnske hjemmepleje skulle nøjes med praktisk bistand hver tredje uge, er taget af bordet efter pres fra medarbejderne.

Det hjælper at kæmpe imod.

Sådan lyder konklusionen, efter at det endnu engang er lykkedes FOA SOSUs tillidsrepræsentanter i samarbejde med kommunens Ældre- og Handicapråd at få politikerne i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg til at droppe en planlagt besparelse, der ville give borgerne praktisk bistand hver tredje uge i stedet for nu hver anden.

Det er fællestillidsrepræsentant Susan McAlden, der har ført ordet med input fra de øvrige tillidsrepræsentanter i hjemmeplejen.

På et dialogmøde med politikerne forud for budgetdrøftelserne fremhævede Susan McAlden blandt andet, at hvis der blev længere imellem medarbejdernes mulighed for at foretage faglige observationer hos borgere, der kun modtager faglig bistand, ville man ikke kunne sætte ind med forebyggelse i tide. Det ville betyde flere akutte indlæggelser og flere plejekrævende borger på sigt.

Klar igen

”Inden 2. behandlingen af budgettet fik vi at vide, at forslaget stadig var på bordet, så de fik alle argumenterne én gang til, denne gang skriftligt. Efter mødet fik vi så at vide, at forslaget var taget af – blandt andet på baggrund af vores henvendelser”, siger Susan McAlden, der dog ikke tror, det bliver sidste gang, hun får brug for at argumentere imod besparelser på praktisk bistand.

”Regeringen tvinger besparelser ned over kommunerne, så det er kun et spørgsmål om hvor det skal gøre ondt. Forslaget var også oppe forrige år, og det kommer nok op igen, men så er vi klar en gang til”.

Mangler millioner

Alt tyder på, at Susan McAlden vil få ret i sin spådom. I Københavns Kommune stiger antallet af ældre over 75 år med 26 procent bare i løbet af de næste fire år.

For at fastholde det nuværende serviceniveau bør udgifterne til kommunens ældre derfor stige med 2,2 procent om året, men regeringens målsætning er en vækst i den offentlige sektor på 0,3 procent.