Opdagede dyr fejl ved et tilfælde

Deltidsansatte, der opsiges under et sygdomsforløb, risikerer at få for lidt i sygedagpenge. Fagforeningen har hjulpet flere medlemmer med at få udbetalingen reguleret med tilbagevirkende kraft.

Fagforeningen har i øjeblikket en del sygefraværssager, hvor det mere eller mindre tilfældigt bliver opdaget, at et medlem igennem kortere eller længere tid har fået udbetalt for lidt i sygedagpenge.

Pia er en af dem.

Pia er social- og sundhedshjælper og var deltidsansat i sit job, da hun blev syg og senere opsagt og derfor overgik til sygedagpenge.

”Jeg anede ikke, jeg fik udbetalt for lidt, men var i kontakt med fagforeningens sagsbehandler i anden anledning, da hun studsede over beløbet”, fortæller hun.

11 måneder med fejl

Det viste sig, at Pia havde fået udbetalt for lidt i 11 måneder.

Fejlen sker for deltidsansatte, når deres løn ophører - typisk fordi de bliver opsagt under et langt sygdomsforløb - og de overgår de til sygedagpenge.

I det tilfælde har man ret til fuld sygedagpengesats, hvis man er fuldtidsforsikret i a-kassen og ville have været berettiget til fuld dagpengesats, hvis man ikke havde været syg.

Men i flere kommuner har reglerne været administreret forkert, og mange har derfor fået udbetalt en reduceret sats, ligesom tilfældet var for Pia.

Hvis man som ledig ville opfylde a-kassens krav til fuld dagpengesats, gælder det også, når man er sygemeldt og på sygedagpenge, og man bør derfor reagere, hvis der på dagpengespecifikationen står ”beløbet til udbetaling er reduceret til maksimum”.

Bare glad

Når fagforeningen påtaler sagerne over for kommunerne, bliver fejlene hurtigt rettet, men det kræver, at de bliver opdaget.

”Jeg ville ikke have opdaget det selv”, mener Pia.

”Det kan godt skræmme mig, at man ikke kan være sikker på at få det, man har krav, men lige nu er jeg bare glad for, at fagforeningen opdagede det og handlede på det”.