Ny vejledning: Det er den krænkede, der bestemmer, hvor grænsen går

En ny vejledning fra Arbejdstilsynet slår fast, at det er den krænkedes oplevelser, der er udgangspunktet for, om noget anses for krænkende adfærd.

Man kan have forskellige grænser for, hvad man oplever som krænkende adfærd, og det kan derfor være svært at finde ud af, hvor grænsen går, og hvornår man skal gribe ind over for krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Krænkende handlinger kan eksempelvis være mobning og seksuel chikane, men også tilbageholdelse af vigtig information eller usaglig fratagelse af arbejdsopgaver.

Det har tidligere været et krav, for at Arbejdstilsynet kunne gribe ind med et påbud, at der skulle være systematik og varighed i krænkelserne.

Men med en ny vejledning kan Arbejdstilsynet nu også gribe ind over for enkeltstående handlinger, der opleves som krænkende af den, det er gået ud over.

Respekt for forskellige grænser

”Med vejledningen må argumenter som ’det var bare for sjov’ eller ’det må man kunne tåle’ endegyldigt være lagt i graven. Mennesker er forskellige og har forskellige grader af hård hud. Det skal vi respektere”, siger faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen Charlotte Von Mehren.

”Jeg håber, at vejledningen især vil blive brugt forebyggende, så vi ude på arbejdspladserne kan tale respektfuldt med hinanden om, hvor vores grænser går, og så man går til sin leder, AMR eller tillidsrepræsentant, når man føler dem overskredet”, tilføjer hun.

Vejledningen drejer sig om krænkende handlinger mellem ansatte. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af borgere og patienter betragter Arbejdstilsynet som vold.