Mindre skadelige nattevagter i København

Fremover slås stillinger som nattevagt under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune op med kortere rul. FOA SOSU bakker op om ændringen, der sker af hensyn til nattevagternes helbred, men vil holde forvaltningen fast på løftet om, at allerede ansatte nattevagter kan beholde deres lange rul, hvis de ønsker det.

Der bliver ikke længere slået stillinger som nattevagt i et 7/7-rul op under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune, og nyansatte nattevagter vil ikke skulle arbejde mere end højst fire nætter i træk.

Det er sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, der har truffet beslutningen om de kortere rul med 3/4 - 4/3. Beslutningen er truffet på baggrund af en voksende mængde forskning, der dokumenterer, at de lange rul indebærer en lang række alvorlige risici for helbredet på grund af den forstyrrede døgnrytme.

Øget risiko for hjertekarsygdomme, brystkræft, diabetes, demens og Alzheimers er bare nogle af de sygdomme, der kan følge med en ændret døgnrytme.

Lange rul skader mere end skift

”Vi kommer aldrig til at kunne undvære nattevagter, men de skal være så skånsomme for jer som muligt”, sagde Sisse Marie Welling, da hun på et møde i begyndelsen af juni præsenterede ændringen for nattevagterne.

Forskerne har dokumenteret, at jo færre nattevagter, man har i træk, jo mindre forstyrres døgnrytmen, og at det i modsætning til, hvad man måske skulle tro, er de lange rul og ikke hyppigere skift, der indebærer den største risiko.

Samtidig med indførelsen af de kortere rul er det blevet indskærpet over for lederne, at nattevagter kun skal have fokus på beboere og borgere, og at der ikke skal udføres andre opgaver som for eksempel borddækning, tøjvask og medicindosering. Desuden skal der være en hvilestol til rådighed for nattevagten.

Baggrunden er, at jo mere en nattevagt får mulighed for at slappe af i løbet af vagten, jo mindre forstyrres døgnrytmen.

Nyt rul kan afprøves

Ændringerne gælder nyansatte, mens eksisterende nattevagter kan fortsætte i deres gamle rul, hvis de ønsker det. De får desuden tilbud om at prøve et andet rul i 4-5 måneder med mulighed for at vende tilbage til det gamle rul efterfølgende, hvis de ikke trives med det nye.

I FOA Social- og Sundhedsafdelingen er faglig sekretær Charlotte von Mehren glad for, at ændringerne tager udgangspunkt i hensynet til medarbejdernes helbred, uden at der trækkes noget ned over hovedet på nogen.

”Man kan ikke bare lade som ingenting, når forskningen på området er så solid, som den er. Men mange af vores medlemmer har været nattevagter i mange år og trives med deres nuværende rul, så det har været vigtigt for mig, at de kunne fortsætte”, siger Charlotte von Mehren, der opfordrer alle til at afprøve det kortere rul.

”Det tager tid at vænne sig til noget nyt. Jeg synes, at man skylder sit helbred at prøve, om man kan trives med det nye rul. Det er 4-5 måneder, der vil være godt givet ud”, mener hun.

Charlotte von Mehren lover desuden, at forvaltningen vil blive holdt op på løftet om, at nattevagterne skal løse så få opgaver som muligt.

”Hvis nattevagter i SUF fremover bliver mødt med forventninger om, at de dækker bord, vasker tøj eller lignende, så håber jeg, de vil råbe op, for så er der nogle ledere, der ikke har hørt, hvad deres borgmester har sagt”.

Frygter at blive stavnsbundet

Umiddelbart var der ikke meget ros til den nye politik, da de københavnske nattevagter på mødet i juni fik præsenteret den nye politik. Flere mente, at det ville stavnsbinde dem til deres nuværende job, når de ikke fremover ville kunne få et andet job som nattevagter med et 7/7-rul under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det argument påvirker dog ikke fagforeningens opbakning til den nye politik, siger Charlotte von Mehren.

”Vi ville være en underlig fagforening, hvis vi lagde forhindringer i vejen for arbejdsgivere, der vil forbedre vores medlemmers arbejdsmiljø”, mener hun

Gravide skal slet ikke arbejde om natten

For gravide medarbejdere viser forskningen, at de helbredsmæssige risici er så store, at sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling har besluttet, at gravide og medarbejdere i fertilitetsbehandling slet ikke skal arbejde om natten.

Gravide, der arbejder i fast nattevagt, har en stærkt forøget risiko for ufrivillig abort og svangerskabsforgiftning, og medarbejderne bliver derfor tilbudt kun at arbejde i dag- eller aftenvagt.

Medarbejdere, der går fra nattevagt på grund af graviditet, bliver kompenseret for de manglende nattillæg, så det ikke bliver økonomien, der kommer til at afgøre, om de vil tage imod tilbuddet.

”Det initiativ kan der kun være én mening om”, siger faglig sekretær Charlotte von Mehren, der håber idéen vil brede sig.

Husk helbredstjekket

Ifølge loven skal alle, der arbejder i fast nattevagt, tilbydes et gratis helbredstjek minimum hvert tredje år. En undersøgelse blandt nattevagterne i Københavns Kommune har vist, at kun få benytter sig af tilbuddet, blandt andet fordi kvaliteten er blevet betragtet som dårlig.

Fremover vil helbredstjekket i Københavns Kommune derfor blive varetaget af læger, og nattevagterne vil desuden blive kompenseret med en hel fridag, når de får foretaget helbredstjek i fritiden.