Mange ønsker til nye private overenskomster

Mere i løn og pension, bedre arbejdsmiljø og mulighed for efteruddannelse er blandt de mange krav, medlemmer har indsendt til fagforeningen forud for forhandlingen af nye overenskomster på det private område i 2020.

I foråret 2020 skal ansatte på det private område have nye overenskomster.

I de seneste måneder har FOA SOSUs privatansatte medlemmer derfor haft mulighed for at komme med input til, hvilke krav der bør bæres frem for arbejdsgiverne.

Penge til uddannelse

Michelle*, der er social- og sundhedshjælper, et af de medlemmer, der har sendt sine ønsker til en ny overenskomst ind til fagforeningen.

Hendes liste er lang: Forbedringer på både løn og pension, frihed, uddannelse og arbejdsmiljø. 

”Jeg synes, det hele er lige vigtigt, så det er svært at vælge det ene frem for det andet”.

”Omkring løn ønsker jeg mere lighed, så størrelsen på ens løn ikke er afhængig af, om man er ledelsens yndlingsmedarbejder”.

”Uddannelse er også vigtigt. Jeg kunne godt tænke mig et sprogkursus, og jeg ville gerne læse til social- og sundhedsassistent. Men med tre børn, et hus og en syg mand har jeg ikke råd til at være på SU, og jeg ville heller ikke kunne være sikker på at få mit job tilbage”.

(De penge, der i overenskomstaftalen afsættes til uddannelse, fordeles via kompetencefonden, som du kan læse mere om her)

Sundhedsforsikring

Social- og sundhedshjælper Sonja Madsen har foruden generelle ønsker som mere i løn og pension også en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring på sin liste over ønsker til en ny overenskomst.

”Jeg synes, at en sundhedsforsikring er vigtig i et erhverv som vores. Hvis der sker noget akut, ville det måske kunne klares med behandlinger hos en fysioterapeut, i stedet for at vi skal sygemelde os”.

”Jeg ved godt, det støder mod principperne om et offentligt finansieret sundhedsvæsen, men det er noget, der breder sig overalt, så jeg synes ikke, vi skal afskære os selv fra den mulighed”, mener hun.

Savner en tillidsrepræsentant

For Rikke*, der er social- og sundhedsassistent skygger ønsket om en tillidsrepræsentant for andre krav.

”Jeg synes, jeg har en god løn faste arbejdstider og masser af fleksibilitet, men jeg savner, at vi har en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, som kunne være bindeled mellem os og ledelsen”.

”Vi har været igennem en periode, hvor vi har været meget pressede. Vi føler ikke, at der er blevet lyttet og taget hånd om det og det har resulteret i, at kolleger er blevet stressede og ikke taler ordentligt til hinanden”.

Ønsket om en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen deles af flere andre af dem, der har indsendt input til krav, men faktisk er det allerede en del af de nuværende overenskomster.

Hvis man er fem eller flere SOSU-medarbejdere på samme arbejdsplads, har man ret til at vælge en tillidsrepræsentant. At der så alligevel mangler tillidsrepræsentanter mange steder skyldes ofte, at det ikke er lykkedes at finde en, der vil stille op.

(læs hvordan I vælger en tillidsrepræsentant)

Vigtigt at stå sammen

Mange medlemmer på det private område har benyttet sig af muligheden for at indsende krav, og i FOA SOSU glæder næstformand Tina Græsted sig over det store engagement.

”Det vidner om, at medlemmerne – selvfølgelig – er optagede af deres løn- og arbejdsforhold. Det er der brug for, når vi skal ud og overbevise arbejdsgiverne om, at vi mener det, når vi siger, at der skal ske forbedringer”, siger Tina Græsted, der er fortrøstningsfuld forud for forhandlingerne.

”På det offentlige område kom vi i 2018 rigtig langt ved at stå fast og stå sammen på tværs af fag og faggrupper. Det tror jeg har gjort indtryk på arbejdsgiverne på det private område, så vi er lidt foran på point, når vi går i gang”.

Den videre proces

Blandt de mange input fra FOA SOSUs medlemmer er også blandt andet højere nattillæg, betalt spisepause, ret til uddannelse og seniordage.

Alle ønsker sendes videre til Forbundet, hvor det i sidste ende er hovedbestyrelsen, der prioriterer, hvilke krav der skal præsenteres for arbejdsgiverne, når forhandlingerne går i gang.

De nye overenskomster skal efter planen træde i kraft den 1. marts 2020.

Lykkes det ikke at blive enig med arbejdsgiverne, er det kun FOA-medlemmer indmeldt inden den 1. december 2019, der vil kunne få dækning i for løntab i forbindelse med eventuel strejke eller lockout.

Meld dig ind

 

*Michelle og Rikke ønsker at optræde anonymt og optræder derfor under pseudonym. Deres navne er redaktionen bekendt.