Risikoen ved friplejehjem

I et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis advarer FOA SOSUs formand, Mari-Ann Petersen om, at etablering af friplejehjem kan have negative konsekvenser

Politikerne i Furesø Kommune har planer om at etablere et friplejehjem i kommunen for at løse et problem med manglende plejeboliger. 

FOA SOSU har på møder med politikerne advaret om, at etableringen kan risikere at skabe nye problemer, men der er ikke blevet lyttet, skriver FOA SOSUs formand Mari-Ann Petersen i nedenstående debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

 

Debatindlægget:

Beslutning om et friplejehjem i Furesø er ikke uden konsekvenser

Som man for nylig har kunnet læse i Frederiksborg Amts Avis, er Furesø Kommune langt fremme med planerne om etablering af et friplejehjem med 50 pladser, og det politiske udvalg skal tage stilling til sagen i november eller december.

Med etablering af et friplejehjem imødegår kommunen et problem med mangel på plejeboligpladser, men det kan få uheldige konsekvenser for såvel borgere som ansatte i kommunen.

Alle borgere – også fra andre kommuner – kan tildeles plads på et friplejehjem. Dette kan gøre det nødvendigt for Furesø Kommune at forpligte sig økonomisk for at få anvisningsret til et vist antal pladser uden vished for, om disse pladser vil blive brugt. Sikrer kommunen sig ikke det nødvendige antal pladser, kan det betyde yderligere pres på de kommunalt drevne plejecentre, hvis friplejehjemmet fyldes op af borgere fra andre kommuner.

Desuden er det i Tønder og Aarhus kommuner beregnet, at der på friplejehjem årligt er øgede udgifter på hhv. 50.700 og 61.500 kroner pr. borger fra andre kommuner, fordi plejeboligpladser ikke er omfattet af den mellemkommunale refusion.

Selvom et friplejehjem er underlagt kommunens kvalitetsstandarder, kan man ikke stille krav til andelen af social- og sundhedsfagligt uddannet personale, og kommunen vil ikke have de samme muligheder for at skride ind over for manglende omsorg. Der er desuden ingen garantier for, om personalet på et friplejehjem vil få de samme vilkår som kommunens egne medarbejdere, eller for at et friplejehjem vil tage samme andel af elever.

Enhver form for privatisering medfører en risiko for konkurs. De senere år er 53 private leverandører af hjemmepleje gået konkurs, og kommuner har fra den ene dag til den anden måttet overtage opgaven med levering af den pleje og omsorg, der tidligere har været udliciteret. Det samme vil kunne ske i forbindelse med et friplejehjem.

Repræsentanter fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen har på et møde med borgmesteren og udvalgsformanden uddybet bekymringerne angående etablering af et friplejehjem, og det ærgrer os naturligvis, at der tilsyneladende ikke er blevet lyttet.

Hvis kommunen trods advarsler beslutter at gå videre med planerne, ser vi os som en naturlig hørings- og samarbejdspartner i den fortsatte proces.

Mari-Ann Petersen

Formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen