Foto: Brian Berg

Der sker for lidt

Kommunerne vil gerne tiltrække medarbejdere, men de gør ikke nok for at få det til at ske. Sådan lød et af budskaberne i formand Mari-Ann Petersens beretning på FOA SOSUs generalforsamling.

Fra toppen af Hotel Scandic i København er der udsigt til Søerne og udover resten af byen.

Onsdag den 20. november kunne også stueetagen levere en fantastisk udsigt – fra talerstolen på FOA SOSUs generalforsamling, der i år havde tiltrukket et rekordstort antal medlemmer.

Hele 365 medlemmer havde tilmeldt sig generalforsamlingen, der blev indledt med formand Mari-Ann Petersens beretning.

Hun begyndte sin tale med afsæt i forårets folketingsvalg, hvor FOA SOSU anbefalede medlemmerne at stemme på et parti, der ville prioritere den kollektive velfærd.

Men løfter er ikke nok. Den nuværende regering skal måles på, om de lever op til valgløfterne, og der er nok at tage fat på, mente hun:

”Pengene til velfærd har i årevis ikke engang kunnet følge med det stigende antal borgere. Antallet af ansatte pr. ældre var sidste år det laveste indenfor de sidste 10 år, og derfor får markant færre ældre hjemmehjælp. På 10 år er antallet af visiterede timer faldet med omkring 6,5 millioner”.

”Psykiatrien har i årevis været så underfinansieret, at konsekvenserne er både alvorlige og mærkbare. Der er ikke sengepladser nok, der er ikke personale nok, der er ikke tid nok”.

”Og mens det ikke går godt for de offentlige hospitaler, så går det rigtig godt for privathospitaler og klinikker. Sidste år havde de et samlet overskud på knap 50 millioner kroner, og det offentlige betalte over 1,5 mia. til privathospitalerne”.

Selvom både regioner og kommuner ved økonomiforhandlingerne fik tilført mere end sidst, er heller ikke det nok, og sundhedsvæsnet er absolut ikke i bedring, konstaterede Mari-Ann Petersen.

Løn og arbejdsforhold

Et emne, der også fyldte i talen var manglen på faglært arbejdskraft.

Her placerede Mari-Ann Petersen først og fremmest ansvaret hos kommunerne.

”Vi har talt og talt med kommunerne, og vi er kommet med rigtig mange forslag til, hvordan de kan gøre området langt mere attraktivt og dermed tiltrække medarbejdere. Men der sker meget lidt!”, sagde hun og pegede på, at hvis flere skal tiltrækkes til uddannelserne, skal der gøres noget ved løn og arbejdsforhold.

”Alle sammen ønsker vi at udføre det bedste arbejde med høj faglighed til gavn for andre mennesker og for velfærdssamfundet som sådan. Derfor er det fantastiske uddannelser og job vi har – men de kan blive bedre – og det skal vi blive ved med at kræve retten til” sagde Mari-Ann Petersen, der sluttede sin tale med at annoncere sin afgang:

”Til næste år skal vi have valgt ny formand for fagforeningen, for jeg går på pension i slutningen af august. Så det her var min sidste beretning, og den vil jeg slutte nu - med at sige TAK – tak til alle jer medlemmer for indsatsen og opbakningen i det forløbne år”.

Forsamlingen kvitterede med et stående bifald.

 

Læs budskabet fra elev Eleni Schønnemann, der ligeledes modtog et stående bifald

Se, hvem der blev valgt til FOA SOSUS bestyrelse