Foto: Mark Knudsen/Monsun

De skuldre vi står på

Arbejdermuseet var den naturlige ramme, da FOA SOSU fejrede 120-året for de københavnske tjenestepigers oprør.

Da tjenestepige Marie Christensen fik nok og tog initiativ til Københavns Tjenestepigeforening, var der nok at kæmpe for.

De 30 kvinder, der for 120 år siden var mødt op til det stiftende møde, vedtog, at foreningen skulle arbejde for en højere løn, fast arbejdsdag fra klokken 7 til 19, betalt overarbejde, fri hver anden søndag eftermiddag, eget værelse og ordentlig kost samt ret til uddannelse og sikring af alderdommen.

Siden dengang er der sket meget, men som formand for FOA SOSU, Mari Ann Petersen, sagde i sin tale i anledning af 120-året, er det de samme ting, fagforeningen kæmper for i dag:

Overholdelse af arbejdstidstidsaftalen, højere løn et godt arbejdsmiljø, høj faglighed og tryghed i alderdommen.

Deltidsarbejde giver gratis arbejde

Festlighederne i anledning af jubilæet fandt sted på Arbejdermuseet, og 65 medlemmer – heriblandt også et par mænd – var mødt op for at fejre de modige tjenestepiger, der tog kampen op.

Her kunne de blandt andet høre historiker Astrid Elkjær Sørensen tale om kvinder og arbejdstid.

Hun fortalte, hvordan argumentationen for en kortere arbejdsuge i løbet af de seneste 25 år har forandret sig i takt med, at tempoet i det offentlige er blevet skruet op.

I 80’erne var den generelle argumentation for et ønske om 35-timers arbejdsuge, at man ønskede mere fritid. I dag er argumentationen skiftet til, at en kortere arbejdsuge er en forudsætning for overhovedet at kunne holde til fuld tid.

Blandt andet på grund af det høje arbejdstempo vælger mange at gå på deltid. Det har ikke kun konsekvenser for livsløn og pension, men kan i det lange løb også komme til at presse normeringerne, mente Astrid Elkjær Sørensen.

"Deltidsarbejde producerer nemlig gratis arbejde. Hvis man er på deltid, er man mere tilbøjelig til lige at blive lidt længere, end man får løn for".

Hr. og fru Danmark

Selvom Astrid Elkjær Sørensen malede et dystert billede af, at der er lang vej endnu, før kampen for lige og rimelige vilkår er slut, var der også opmuntringer undervejs.

”Hvis man spørger hr. og fru Danmark, siger de alle sammen, at I får for lidt i løn. Det syntes de ikke for 10 år siden, så den har I vundet. Det er jer, der går forrest i ligelønskampen, og det skal I have tak for, for det gavner også sådan en som mig”, sagde hun.

Efter masser af fællessang fra Arbejdersangbogen rundede næstformand Tina Græsted aftenen af:

”Hvis vi kunne, ville vi takke Marie Christensen for hendes kamp, men jeg synes, at I i stedet for skal rejse jer og sige tak til hinanden for at føre kampen videre.”