Valg af faggrupperepræsentanter

Der bliver ikke kampvalg til nogen af posterne som faggrupperepræsentanter.

Da fristen for at stille op som faggrupperepræsentant udløb den 24. oktober var der ikke indkommet flere kandidater, end at samtlige allerede er valgt. Flere poster vil stå ubesatte.

De valgte faggrupperepræsentanter er:

 • Beskæftigelsesvejledere: Bente Levring
 • Hjemmehjælpere: Gitte Andersen
 • Plejehjemsassistenter: Ismael Abu Zahrah
 • Neurofysiologiassistenter: Majbritt Smollerup
 • Sygehjælpere: Vivi Lone Andersen
 • Social- og sundhedshjælpere: Dan Larsen og Annemarie Ernbro (suppleant)
 • Social- og sundhedsassistenter: Tina Kjærbo
 • Plejere: Ingen opstillede
 • Handicaphjælpere: Ingen opstillede
 • Handicapledsagere: Ingen opstillede
 • Ledere/mellemledere: Ingen opstillede

Der er valg til faggrupperepræsentanter i lige år. Valgperioden begynder efter generalforsamlingen den 21. november.

Faggrupperepræsentanterne deltager i Forbundets faggruppelandsmøder og arbejder sammen med den sektoransvarlige faglige sekretær i forbindelse med særlige aktiviteter for faggrupperne.