Tilmeld dig efterårets faglige fyraftner

Brug to timer og bliv klædt bedre på til nogle af de faglige udfordringer, du møder i dit arbejdsliv.

FOA Social- og Sundhedsafdelingen inviterer til en række faglige fyraftensmøder med følgende temaer:

Undgå indlægger: Vi sætter fokus på observationer og handlinger i forbindelse med komplekse borgerforløb. Tirsdag den 25. september

Pædagogik i ældreplejen: Hør, hvordan du kan arbejde pædagogisk med rehabilitering funderet i sundhedsfremme og forebyggelse. Torsdag den 25. oktober

Sorg og krise: Bliv klogere på, hvordan du skal møde den alvorligt syge og de pårørende. Få viden om sorg- og kriseforløb, som du kan bruge i din omsorg for de berørte, og bliv opmærksom på, hvordan du kan forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger. Torsdag den 22. november.

Palliativ pleje: Om det helhedsorienterede palliative forløb, etiske dimensioner i forbindelse med døende borgere, egen rolle i en teamorganiseret og tværfaglig indsats. Hør også, hvordan du passer på dig selv. Torsdag den 6. december.

Sindslidende med misbrug, en udfordring i dagligdagen. Vi kommer ind på metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser og taler om, hvordan vi fastholder og udvikler relationer til borgeren med henblik på, at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet hos den sindslidende misbruger. Tirsdag den 22. januar 2019

Alle møderne finder sted fra klokken 15.30 til 17.30 i fagforeningens mødesal, Godthåbsvej 15, Frederiksberg.

Find møderne og tilmeld dig i kalenderen