Susanne Winsløw

Fællestillidsrepræsentant i Socialforvaltningen København, Susanne Winsløw, 53, er kandidat til FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil have mere indflydelse, men også fordi jeg gerne vil bruge den plads og indflydelse, jeg allerede har i kraft af mit job, til gavn for fagforeningen.

Som fællestillidsrepræsentant i Socialforvaltningen i København sidder jeg tæt på de øverste embedsmænd og deltager i årlige møder med politikerne. Jeg vil gerne bringe perspektivet fra bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen ind i disse møder og dermed i højere grad påvirke den politiske dagsorden til gavn for vores medlemmer.

Velfærden er under pres. Jeg oplever, at budgetforhandlingerne hvert år tager udgangspunkt i, hvor meget der skal spares, og ikke i hvad der skal leveres. Det vil jeg gerne være med til at vende på hovedet, så vi i stedet taler om kerneopgaven.

Jeg mener, at vi skal have en ny regering, der vil prioritere velfærden, og at fagforeningen skal bruges som talerør i arbejdet for den forandring.

Jeg ser medlemstilgangen – eller mangel på samme – som en af de største trusler mod det faglige sammenhold, der skal til for at skabe forandring. Vi skal være flere og ikke færre, og vi er derfor nødt til at turde tale om, hvorfor vores kolleger i stigende grad fravælger fællesskabet til fordel for de gule fagforeninger.

Og hvis det er på grund af prisen, må vi tage den dialog. Måske vi kan have flere typer af medlemskaber med mere eller mindre service inkluderet.

Jeg vil også bruge en bestyrelsespost til at arbejde for en styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne og ikke mindst opfattelsen af dem. Vi ser i disse år, at der bliver trykket nedad.

Komplekse sygeplejeopgaver, som social- og sundhedsassistenterne hidtil har kunnet varetage, får vi pludselig at vide, at vi ikke længere kan varetage. Sygeplejersker på lederposter ansætter hellere nyuddannede sygeplejersker end erfarne social- og sundhedsassistenter – og konsekvensen er flere utilsigtede hændelser. Det er simpelthen ikke i orden.

Desuden vil jeg arbejde for, at social- og sundhedshjælperne får mulighed for at videreudvikle deres faglige kompetencer i takt med ændringerne på sundhedsområdet. Der er nemlig brug for alle hænder både nu og i fremtiden.