Stik hænderne i lommen og hold fri

Det starter hos os selv, lød det, da tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter var samlet i fagforeningen til temadag om stress og trivsel.

Flere og flere føler sig stressede. Det viser både den nyeste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil, og det viser FOAs egne undersøgelser.

Stress er et af de mest udbredte arbejdsmiljøproblemer og står derfor også højt på listen over fagforeningens indsatsområder.

Synliggør travlheden

Den 6. februar var stress og trivsel emnet for en temadag i fagforeningen for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Her blev deltagerne hurtigt enige om, at man skal skille begreberne ad, og at ikke al travlhed er stress. Men lige så klart var det, at der rundt omkring er så meget travlhed, at det måske ikke er så overraskende, at det i stigende grad resulterer i stressrelaterede sygemeldinger.

Et af de gennemgående budskaber gennem dagen lød, at travlheden skal synliggøres, hvis den skal bekæmpes.

Det er baggrunden for, at fagforeningen i februar satte emnet ”arbejder du gratis” til debat på arbejdspladserne.

Læser du kørelister, advis og journaler inden arbejdstid? Bliver du kontaktet af din arbejdsgiver, når du har fri? Har du overtid, som du ikke skriver på? Tjekker du arbejdsmails i din fritid?, lød spørgsmålene blandt andet.

Selvransagelse

Flere af de fremmødte tillidsvalgte fortalte, hvordan spørgsmålene havde givet anledning til lidt selvransagelse rundt omkring.

”Alle kunne jo svare bekræftende, så det har givet anledning til et godt grin og lidt eftertanke”, fortalte en.

”Vi har især fået fokus på aftenvagterne, der tit må blive efter vagtens sluttid. Den snak har vi nu brugt til over for lederen at sige ’skal vi gå hjem, eller vil du betale for, at vi bliver og dokumenterer?'", fortalte en anden.

Sluk telefonen

Debatten tegnede et billede af, at gratisarbejdet er mere udbredt i hjemmeplejen end på plejecentre og hospitaler, men som en fællestillidsrepræsentant sagde bør hverken sektor eller arbejdssted være afgørende:

”Man skal kigge på sin titel, og man skal kigge på sin lønseddel, og så skal man lade være med at gøre noget, som man ikke får penge for. Sluk telefonen og stik hænderne i lommen og hold fri”, fastslog hun.

Men det er åbenbart lettere sagt end gjort for en arbejdsmiljørepræsentant indrømmede blankt, at hun selv kunne gå i fælden.

”Jeg er nok den værste af os allesammen”, erkendte hun. Den bliver tit tyve minutter over, selvom jeg har fri klokken 15”.

Det fik faglig sekretær Charlotte Von Mehren op af stolen:
”Vi skal simpelthen lære at respektere hinandens tid og vores egen! Lad være med at sige ”I ringer bare” til kollegerne. Jeg kan love jer for, at der er nogle af vores kolleger fra andre faggrupper, der ville slå sig på lårene af grin, hvis de hørte, at I arbejder uden at få penge for det”.