Seksuel chikane er udbredt

Hver fjerde af FOAs medlemmer i social- og sundhedssektoren har været udsat for seksuel chikane i løbet af det seneste år.

En ny undersøgelse blandt FOAs medlemmer viser, at 25 procent af medlemmerne i social- og sundhedssektoren har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. I 95 procent af tilfældene var det borgere eller patienter, der stod bag chikanen.

Samtidig viser undersøgelsen, at det kun er under halvdelen af medarbejderne, der kender arbejdspladsens retningslinjer vedrørende seksuel chikane, og at 16 procent anser chikanen som et arbejdsvilkår.

Tal om det

”Det må aldrig være et arbejdsvilkår at blive chikaneret”, fastslår FOA Social- og Sundhedsafdelingens arbejdsmiljøkonsulent Elsebeth Poulsen.

”Hele forløbet omkring ”metoo” har vist, at når vi begynder at tale om tingene, kan opfattelsen af noget, der før har været betragtet som et vilkår, ændre karakter. Seksuel chikane er ikke noget, man bare skal acceptere. Der skal tales om det, og ikke kun blandt kollegerne men også med ledelsen og ikke mindst arbejdsmiljørepræsentanten. Kun derved bliver det arbejdspladsens og ikke den enkeltes problem”, mener hun.

Går også ud over mænd

Det er ikke kun kvinderne, chikanen går ud over. I undersøgelsen angiver 13 procent af de mandlige medlemmer i social- og sundhedssektoren, at de har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år.

Undersøgelsen viser også, at det kan være svært at definere, hvad der forstås ved seksuel chikane. Spørger man deltagerne, om de har oplevet specifikke krænkelser af seksuel karakter, er det nu ikke længere hver fjerde, men faktisk hver tredje, der har oplevet enten uønskede berøringer, kommentarer eller upassende blikke.

Kendskab til retningslinjer

Siden 2010 har det været et krav, at alle arbejdspladser har retningslinjer om seksuel chikane. Men undersøgelsen viser, at kun 45 procent af medarbejderne kender retningslinjerne. Det tilsvarende tal er dog væsentligt højere blandt de tillidsvalgte, hvilket glæder arbejdsmiljøkonsulent Elsebeth Poulsen.

”Det er godt at vide, at mange af vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter kender retningslinjerne, men de har måske også været med til at udforme dem. Retningslinjerne skal gerne være kendt i hele huset, så den enkelte medarbejder ved, at der faktisk er et system, der bakker op, hvis en borger eller patient kommer for tæt på”.

Ifølge undersøgelsen er der en tydelig sammenhæng mellem kendskabet til retningslinjerne og oplevelsen af, at arbejdspladsen har fokus på at forebygge seksuel chikane.

Opfordring til MED

FOA Social- og Sundhedsafdelingen har sendt en mail alle tillidsvalgte med en opfordring til at tage undersøgelsen op med ledelserne for at få drøftet, om retningslinjerne stadig er tidssvarende, og hvordan de bruges på de enkelte arbejdspladser:

Fortæl nye kolleger og elever om retningslinjerne og sæt dem på som fast punkt i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Tilrettelæg arbejdet, så I arbejder to hos borgere, hvor problemet er kendt. Registrer episoder, så I kan få et overblik over hvor, hvornår og i hvilke situationer krænkelser finder sted, lyder opfordringen blandt andet.