Formand Mari-Ann Petersen aflægger beretning ved generalforsamling 2018

Foto: Mark Knudsen/Monsun

Vi lykkes kun, når vi kæmper sammen

Formand Mari-Ann Petersen så i sin beretning til FOA SOSUs generalforsamling tilbage på et år, hvor sammenholdets styrke har været meget tydelig.

Hele 291 medlemmer havde valgt at rive en aften ud af kalenderen og sig selv op af sofaen, da der den 21. november var generalforsamling i fagforeningen.

"Det er fantastisk, at så mange af jer har valgt at komme her i dag", erklærede formand Mari-Ann Petersen, da hun tog ordet.

Sammenhold

Mari-Ann Petersen kom flere gange i løbet af sin mundtlige beretning til generalforsamlingen ind på sammenholdets styrke: 

Hvordan det giver en stærk fagforening, at 13 forskellige faggrupper står sammen på tværs af arbejdsområder og overenskomster.

Hvordan det påvirkede resultatet af OK18, at fagbevægelsen stod skulder ved skulder under hele forløbet.

Og hvordan det vil kunne påvirke resultatet af et folketingsvalg, hvis de, der arbejder for velfærden står sammen om kandidater, der ikke vil forringe den.

Det er alvor

Også de sjove begivenheder blev der plads til i beretningen, hvor Mari-Ann Petersen fik nævnt både biografbesøg, banko, konfliktbar og mangfoldighedsfest, dog uden at alvoren blev trængt i baggrunden:

"Det skal være sjovt at gå til fagforening, men det bliver også indimellem nødt til at være alvorligt. Vi bliver nødt til at være en kamporganisation. Vi får ikke noget forærende. Vi skal selv skabe forandringerne", mindede hun om og slog fast, at kampen for en højere løn fortsætter:

"Lønnen er ikke i orden. I de kommende år vil der være stor efterspørgsel på vores medlemmer. Og når der er mangel på en vare, så stiger prisen jo!".

Tak til alle

Mari-Ann Petersen sluttede sin beretning med en tak: 

"Tak til alle jer medlemmer, der kæmper for gode løn- og arbejdsforhold og imod forringelser af velfærden. Tak til jer tillidsvalgte, som har valgt at være medlemmernes talsmænd og -kvinder. Tak til jer aktive seniorer som fortsat kæmper med. Tak til bestyrelsen for den energi I lægger i at lede fagforeningen. Og endelig tak til alle jer, der arbejder i fagforeningen og  A-kassen. Vi lykkes kun, når fagforeningen, medlemmerne og de tillidsvalgte kæmper sammen".

Læs hele den mundtlige beretning her