Lone Gitte Hansen

Fællestillidsrepræsentant i Brøndby Kommune, Lone Gitte Hansen, 50, er kandidat til FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse

Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi min interesse for bestyrelsesarbejdet er steget over de seneste år, og nu ønsker jeg at være en større medspiller i FOA Social- og Sundhedsafdelingen, end jeg er som fællestillidsrepræsentant.

Jeg mener, jeg har en del at byde ind med på baggrund af mit daglige virke som fællestillidsrepræsentant og erfaringen fra mine tillidserhverv. Det vil jeg gerne tage med ind i bestyrelsesarbejdet for at være med til at skabe flere gode resultater for FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Jeg brænder for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og på det område er der altid plads til forbedringer. Jeg vil arbejde på at styrke og forbedre vores arbejdsmiljø med fokus på arbejdsrelateret stress, da jeg ser stadig flere eksempler på, at vores faggrupper bukker under på grund af manglende fokus på balancen imellem ressourcer og opgaver, hvor den enkelte medarbejder skal præstere mere og mere, fordi de kommunale og regionale budgetter skal holdes eller reduceres kraftigt år efter år.

Jeg vil derfor arbejde for et bedre velfærdssamfund, hvor den enkelte medarbejder vil føle sig hørt og anerkendt for sin faglighed.

Jeg går meget op i vores faglighed, og jeg oplever, at vi som SOSU’er bliver taget som gidsler i kommunerne, fordi kommunerne er ved at skabe en indbyrdes ”fagkrig” mellem social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Det er ikke en krig, vi selv har bedt om. Krigen er kommet stille og roligt i takt med, at social- og sundhedshjælperne er blevet sluset ud af kommunerne, og social- og sundhedsassistenterne er blevet frataget deres faglige kompetencer. Den udvikling skal STOPPE NU, og jeg vil gøre mit for at bremse den. Der er og skal være plads til både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i den offentlige sektor i fremtidens Danmark. Ingen faggruppe kan stå alene.

Jeg brænder for at skabe gode og stærke arbejdsvilkår for SOSU-medarbejdere og for at bringe min viden fra min hverdag som fællestillidsrepræsentant og fra de netværker, jeg er en del af, ind i et forhåbentlig kommende virke som bestyrelsesmedlem i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.