Løntjek har afsløret fejl for en million kroner

Alene det seneste år har løntjek skaffet 1 million kroner til medlemmer af FOA Social- og Sundhedsafdelingen, der havde fået forkert udbetalt løn. ”Det er kun toppen af isbjerget”, mener næstformand Tina Græsted.

Alex Rodrigues er fik for nylig besked på, at han havde over 72.000 kroner til gode hos sin arbejdsgiver, en kommune.

Alex havde gennem en årrække taget ekstravagter uden at være opmærksom på, at han havde krav på tillæg for varsling af inddraget fridøgn, selvom han frivilligt havde påtaget sig vagten.

”Jeg havde hørt, at vi havde en intern aftale om, at hvis man frivilligt havde sagt ja, ville man ikke få varslingstillægget, og jeg gik ud fra, at arbejdsgiveren havde styr på tingene”.

Det havde arbejdsgiveren bare ikke. Fællestillidsrepræsentanten blev opmærksom på, at den centrale arbejdstidsaftale ikke var blevet overholdt og  Alex’ og hans kollegers lønudbetalinger blev gennemgået, hvilket resulterede i, at kommunen måtte efterbetale i alt 348.000 kroner til fagforeningens medlemmer.

Toppen af isbjerget

”Vores tal viser, at vi i det seneste år gennem løntjek har fundet ca. 1 million kroner til medlemmerne. Reelt er tallet dog endnu større, for de sager, der løses lokalt af tillidsrepræsentanterne, er ikke medregnet”, fortæller næstformand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen Tina Græsted, der opfordrer medlemmerne til at være opmærksomme på, om de får den løn, de har krav på.

”Jeg er bange for, at de fejl, vi finder, kun er toppen af isbjerget. Normalt vil man jo have tillid til, at de, der udbetaler ens løn, har styr på arbejdstidsaftalen, og ved, hvornår man har krav på tillæg. Men det er altså langt fra altid tilfældet”, siger Tina Græsted.

Hun opfordrer medlemmer, der er i tvivl, om de får det rigtige i løn, til at kontakte deres lokale tillidsrepræsentant og bede om et løntjek eller til at deltage i en af de løncaféer, fagforeningen afholder med jævne mellemrum. På løncaféerne klædes medlemmerne på til bedre at kunne gennemskue deres egen lønseddel og holde øje med, om de får det rigtige udbetalt.

Blandede følelser

Alex Rodrigues sidder tilbage med blandede følelser.

”Man kunne kun gå fem år tilbage, men jeg har været i kommunen siden januar 2012, så jeg ærgrer mig selvfølgelig over de penge, jeg er gået glip af. Jeg er glad for, at fejlen blev opdaget, og at fagforeningen tog sig af det, men jeg glæder mig ikke som sådan over pengene. Det er jo nogle mine egne penge og nogle, jeg havde krav på”.

I alt har FOA-afdelingerne på landsplan fundet lønfejl for 10 millioner kroner det seneste år.