Notat om uddannelseskompetencer

Notatet om uddannelseskompetencer er en beskrivelse af de kompetencer social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere har i kraft af deres uddannelse

Din uddannelse som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper giver dig en lang række kompetencer indenfor pleje, behandlings- og omsorgsopgaver. Det er undervisningsministeriet, der fastlægger, hvilke social- og sundhedsfaglige kompetencer du skal have for at have gennemført og bestået din uddannelse.

 

Fagforeningen får jævnligt spørgsmål fra medlemmer, der har fået frataget kompetencen til at løse en bestemt opgave, og om det kan være rigtigt.

 

Det er altid arbejdsgiver, der bestemmer, hvilke opgaver du skal løse, men det er vigtigt at vide, hvad undervisningsministeriet og skolerne har garanteret, at du rent faktisk kan.

 

Der er nemlig forskel på om man ikke kan eller ikke løse en bestemt social- og sundhedsfaglig opgave på arbejdspladsen. 

 

Derfor har fagforeningen beskrevet de formelle uddannelseskompetencer for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i nedenstående notat.