Klar til konflikt

I alle dele af fagforeningen arbejdes der på højtryk for at blive klar til konflikt efter påske.

Ingen ved, hvad der foregår bag de tykke mure i Forligsinstitutionen. Måske er der et forlig på vej, måske er det hele gået i hårdknude. Måske udsætter forligsmanden konflikten, eller måske træder den i kraft onsdag efter påske. Vi ved det ikke.

Alligevel er der fuld gang i forberedelserne, så alt er klart til den 4. april, hvis konflikten træder i kraft som varslet, og 1700 af fagforeningens medlemmer ryger ud i strejke.

Lokaler søges

Yderligere 700 bliver en del af konflikten, når (eller hvis) arbejdsgivernes varslede lockout træder i kraft den 10. april, og en del af forberedelsen er derfor at finde ud af, hvor alle disse mennesker skal møde, når de ikke kan komme på deres arbejdsplads.

Under konflikten får de berørte konfliktunderstøttelse af fagforeningen og skal i den forbindelse registreres hver dag. Fællestillidsrepræsentanterne har derfor de seneste uger arbejdet på højtryk for at finde lokaler, og kreativiteten har været høj, fortæller formand Mari-Ann Petersen.

”I to af vores kommuner skal de strejkende møde ind hver morgen i deres gæstfri fællestillidsrepræsentanters lejligheder, fordi det ikke har været muligt at finde andre lokaler - vi er jo ikke de eneste, der er husvilde i denne periode. I en anden kommune så løsningen længe ud til at være et telt i fællestillidsrepræsentantens have, men det lykkedes at finde noget andet”.

Andre ting må vente

Ikke alle undgår dog at skulle i telt, for blandt andre de mange strejkende fra Københavns Kommune må i mangel af bedre møde ind i fagforeningen på Godthåbsvej, der stiller et telt op i gården.

Også kantinen og mødesalen på Godthåbsvej inddrages til formålet, og Mari-Ann Petersen beder medlemmerne have forståelse for, at fagforeningens arbejde i det hele taget kommer til at bære præg af konflikten, og at andre ting derfor må nedprioriteres.

”Det er nok ikke lige i den periode, man skal regne med at få et løntjek, og generelt må man nok forvente en lidt længere sagsbehandlingstid. Men selvfølgelig er vi der for de medlemmer, der har brug for det”.

Nødberedskabet

Først fredag i sidste uge blev FOA og KL enige om en overordnet aftale for nødberedskabet i kommunerne, svarende til den, der er indgået med regionerne. Det betyder, at de tillidsvalgte nu kan komme til at forhandle de lokale nødberedskabsaftaler. For nogle har det betydet, at planlagt påskeferie må udsættes, og Mari-Ann Petersen opfordrer til, at medlemmerne giver deres tillidsvalgte et ekstra kærligt klap på skulderen under konflikten.

”De får nok at se til. Arbejdet med at organisere nødberedskabet trækker tænder ud, og erfaringen fra konflikten i 2008 er, at en 37 timers arbejdsuge langt fra rækker”, forklarer hun.  

Strejkeaktiviteter

Også arbejdet med planlægning af strejkeaktiviteter er i fuld gang. Både lokalt og på tværs af organisationerne, fortæller Mari-Ann Petersen.

”På tillidsmandsmødet i Fredericia den 22. marts var det fantastisk at se den gejst, der var til stede blandt de mere end 10.000 deltagende tillidsrepræsentanter. Den gejst skal vi have med ud på gader og stræder, når vi går i konflikt. Det er via aktiviteterne på gaden, vi kan komme i kontakt med borgerne og fortælle dem, hvad vi kæmper for. Det er en opgave for os alle sammen – ikke kun dem, der skal i strejke eller bliver lockoutet. Vi skal allesammen ud og bakke op”.

I skrivende stund er der ved at blive trykt T-shirts, badges, flyers m.m., så medlemmerne kan blive så synlige i gadebilledet som muligt. 

Den 6. april mødes alle tillidsrepræsentanter i fagforeningen for blandt andet at udvikle ideer til aktiviteter, og efter mødet åbner "Konfliktbaren", hvor alle medlemmer er inviteret til en festlig fredag eftermiddag i konfliktens tegn.

Se her, hvor du selv kan bakke op - listen over planlagte aktiviteter ajourføres løbende