Uden hjælperne kan opgaven ikke løses

I et brev til alle landets borgmestre understreger kommunernes organisation, KL, at social- og sundhedshjælperne også i fremtiden er en meget vigtig og stor personalegruppe på ældre-og sundhedsområdet.

FOA har den 27. juni  indgået en aftale med undervisningsministeren, KL og Danske Regioner om praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne.

 

Aftalen er en forlængelse af den nuværende aftale i et år, og forhandlingerne om en ny flerårig aftale starter efter sommerferien med en fælles afdækning af bl.a. behovet for arbejdskraft, rekruttering samt frafald og gennemførelse på uddannelserne.

 

Brev til borgmestre

I forlængelse af aftalen har KL den 3. juli sendt et brev til alle landets borgmestre.

 

I brevet opfordrer KL borgmestrene til at forstærke det lokale arbejde, så flere elever gennemfører uddannelserne og får en god start som medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne - med særlig opmærksomhed på de unge elever.

 

KL fremhæver desuden, at social- og sundhedshjælperne også i fremtiden er en meget vigtig og stor personalegruppe på ældre- og sundhedsområdet.

 

"Uden hjælpere kan opgaverne ikke løses", lyder det i brevet, der fortsætter:

"I en del år har man i nogle kommuner prioriteret primært at ansætte social- og sundhedsassistenter til ledige stillinger. Det har i nogle områder ført til et fald i søgningen til hjælperuddannelsen. KL vurderer, at behovet for personale på området ikke vil kunne dækkes af assistenter alene og, at hjælperne fortsat vil være en meget vigtig og stor personalegruppe på ældre- og sundhedsområdet. Det er derfor vigtigt , at kommunerne fortsat bidrager til uddannelsen af hjælpere, og at man fra politisk side tilkendegiver vigtigheden af, at begge medarbejdergruppe indgår i den fremtidige arbejdsstyrke".

Vi tager brevet med

FOA Social- og Sundhedsafdelingen holder jævnligt møder med både politikere og embedsmænd fra kommunerne i fagforeningens område for blandt andet at følge op på udfordringerne med rekruttering. 

"På møderne har vi fra fagforeningens side hele tiden understreget, at hjælperne er en del af løsningen, hvilket der  er blevet nikket til i kommunerne. Men kommunerne skal også vise i praksis, at de mener det, og det kan brevet være med til at holde dem fast på. Vi kommer til at have det brev med i tasken til vores kommende møder", lover næstformand Tina Græsted.