De tre kandidater til FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse 2018
Susanne Winsløw, Camilla Pedersen og Lone Gitte Hansen er kandidater til fagforeningens bestyrelse.

Kampvalg til bestyrelsen

Tre kandidater bejler til en post i FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse, når der er valg på generalforsamlingen den 21. november. Der er mulighed for at afgive sin stemme i fagforeningen fra den 6. til 20. november.

Da fristen for opstilling til fagforeningens bestyrelse var udløbet, havde tre kandidater meldt sig. Alle tre stiller op til både posten som ordinært bestyrelsesmedlem og til posten som 1. suppleant, og der er således kampvalg til begge poster.

De tre kandidater er Susanne Winsløw, København. Camila Pedersen, Gladsaxe og Lone Gitte Hansen, Brøndby.

Susanne Winsløw, 53 år, er uddannet social- og sundhedsassistent og ansat som fællestillidsrepræsentant i Socialforvaltningen Københavns Kommune. Hun har tidligere været tillidsrepræsentant i socialpsykiatrien i København og har tidligere erfaring fra bestyrelsesarbejde i Rosenhøj Boldklub og to andelsboligforeninger.

Se valgoplæg for Susanne Winsløw

 

Camilla Pedersen, 27 år, er uddannet social-og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant på seniorcenter Bakkegården i Gladsaxe. Hun er tidligere medlem af FOAs ungdomsnetværk og af FOAs hovedbestyrelse for FOA-ungdom. Var byrådsmedlem for socialdemokratiet i Gladsaxe fra 2013 til 2017.

Se valgoplæg for Camilla Pedersen

 

Lone Gitte Hansen, 50 år, er uddannet social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent og har en diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration. Hun er tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant i Brøndby Kommune og tidligere arbejdsmiljørepræsentant. Er bestyrelsesformand i Brøndby FOA SOSU Klub og tidligere formand for bestyrelser på hhv. skole, børnehave og klubtilbud i Ishøj Kommune.

Se valgoplæg for Lone Gitte Hansen

Valg

Ved fristens udløb den 24. oktober kl. 12 var der ikke kommet yderligere kandidater.

Valget finder sted på fagforeningens generalforsamling den 21. november. Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan stemme ved at møde op inden for fagforeningens åbningstid i perioden 6.-20 november.