Ikke færre end 140 tillidsrepræsentanter deltog i fagforeningens møde, hvor de fik præsenteret forliget på regionernes område.

Hold fast i hinanden

Sammenholdet har ikke spillet fallit, tværtimod er det nu, det for alvor skal vise sin styrke, siger formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Mari-Ann Petersen.

Onsdag morgen vågnede Danmark op til nyheden om, at der var indgået forlig mellem Danske Regioner og en række organisationer, herunder FOA.

For mange kom nyheden som en overraskelse. AC og FTF var ikke gået med i forliget, og FOAs forbundsformand, Dennis Kristensen, blev skældt ud for at have brudt den såkaldte ’musketer-ed’.

Formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Mari-Ann Petersen, forstår godt overraskelsen, men at der er indgået et forlig på regionernes område, er ikke et udtryk for manglende solidaritet, mener hun.

Solidaritetspagten er opfyldt

”Punkterne i solidaritetspagten er opfyldt. Det resultat har vi nået sammen, udelukkende fordi vi stod skulder ved skulder. Vi gik ind med et krav om en samlet lønramme på 8,2 procent og er kommet ud med et resultat på 8,1. Det kunne hverken vi, akademikerne eller andre have opnået alene. Vi fik afskaffet privatlønsværnet, så offentligt ansattes løn kan udvikle sig parallelt med privatansattes, og det var der heller ingen af os, der kunne have klaret selv”.

”Også den betalte spisepause er på plads. Nogle mener, at den formulering, vi har kunnet forhandle os frem til omkring spisepausen, ikke er skarp nok. Det synspunkt har vi respekt for, men i FOAs hovedbestyrelse mener vi ikke, at det er nok til at udløse en konflikt. Den sidste del af solidaritetspagten er, at lærernes arbejdstidsaftale skal forhandles. Det sker i dag i Forligsinstitutionen”.   

Anerkend frustrationen 

En løsning for alle, betyder ikke, at alle nødvendigvis skal være del af den samme løsning, mener Mari-Ann Petersen.

”Men det betyder, at vi står sammen, indtil der er fundet en løsning for alle. Akademikerne og FTF-grupperne skal have en løsning, som de kan se sig selv i, og derfor bakker vi selvfølgelig fortsat op om deres kamp”.  

”Og det skal vi også huske at gøre ude på arbejdspladserne. Nogle af vores kolleger fra de andre organisationer er lige nu frustrerede. Det er vi nødt til at anerkende, og fremfor alt må vi ikke vende os mod hinanden. Vi skal tværtimod holde fast i hinanden og i det sammenhold, der er blevet skabt under forhandlingerne”.

Skulder ved skulder

Torsdag eftermiddag, dagen efter nyheden om det regionale forlig, holdt FOA Social- og Sundhedsafdelingen møde for fagforeningens tillidsrepræsentanter, der trods det korte varsel var mødt meget talstærkt op.

En af de fremmødte, fællestillidsrepræsentant Birgit Elisabeth Hansen fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, kom direkte fra Forligsinstitutionen, hvor hun havde tilbragt formiddagen med at stå vagt ved fagforeningens fane.

Organisationernes faner står dag og nat side om side foran Forligsinstitutionen som et tydeligt symbol på sammenholdet. Og sammenholdet eksisterer endnu, forsikrede hun:

"Man kan godt få et andet indtryk, når man læser pressen og de sociale medier, hvor tingene bliver blæst op. Men stemningen foran Forligsen var god. Jeg mødte blandt andre vores kolleger fra DSR, og vi var enige om, at selvfølgelig står vi stadig skulder ved skulder". 

 Læs også om forliget i Dennis Kristensens dagbog fra overenskomstforhandlingerne