Her rammer lockouten

Kommunerne lockouter ingen af FOA SOSUs medlemmer. Til gengæld omfatter lockouten samtlige medlemmer på tre af regionens hospitaler. Også undervisere på sosu-skolerne rammes.

Hvis arbejdsgivernes lockout træder i kraft den 10. april, vil den omfatte næsten en halv million offentligt ansatte.

Dog ser det ud til, at hele det kommunale ældre- og handicapområde går fri, og dermed bliver ingen af FOA Social- og Sundhedsafdelingens medlemmer lockoutet.

Rammer tre hospitaler

På det regionale område ser det ganske anderledes ud. Regionerne har besluttet at lockoute samtlige faggrupper på tre af regionens hospitaler: Bispebjerg-Frederiksberg, Herlev-Gentofte og Rigshospitalet-Glostrup.

Psykiatrien er ikke omfattet af lockouten.

Forhandlingen om et nødberedskab er endnu ikke gået i gang, men et nødberedskab vil omfatte patienter med akutte og livstruende lidelser.

Også underviserne på sosu-skolerne vil være omfattet af lockouten.

Får direkte besked

Fagforeningen sender mail direkte til alle de medlemmer, der er omfattet af lockouten. Er du ansat et af de berørte steder, og hører du ikke fra os senest torsdag den 15. marts, kan det skyldes, at du er registreret forkert, og du bør derfor kontakte fagforeningen.

Tillidsrepræsentanterne på de lockoutede arbejdspladser indkaldes til møde tirsdag i næste uge.

Lockouten ændrer ikke noget i forhold til de kommunale arbejdspladser, der er udtaget til strejke.

 

OBS: På grund af personalekonference vil fagforeningen være lukket for almindelige henvendelser onsdag den 14. marts, men telefonen er nødbemandet og åben for spørgsmål vedrørende strejke og lockout.