Bestyrelsen anbefaler ja til overenskomst

Fagforeningens bestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til de nye overenskomster, der nu er sendt til afstemning.

De sidste kommaer i de nye overenskomstaftaler mellem FOA og arbejdsgiverne er sat, og mandag morgen mødtes FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse med dette ene punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at anbefale medlemmerne at stemme ja til forligene, der nu er sendt til afstemning.

Udtalelse

Bestyrelsen begrunder sin anbefaling således:

Overenskomstfornyelsen har på mange måder været historisk. Sammenholdet og solidariteten mellem de faglige organisationer og ikke mindst medlemmernes aktive deltagelse er det, der sikrede resultaterne.

Der blev sikret en samlet økonomisk ramme med reallønsfremgang. Privatlønsværnet blev afskaffet, og dermed sikres igen en stort set parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

Der blev sikret ekstra penge til de lavest lønnede, til kvindefagene og til rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere.

Det lykkedes ikke arbejdsgiverne at komme igennem med forringelser af seniorordningerne, og spisepausen blev yderligere sikret.

På den baggrund anbefaler bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen vores medlemmer at stemme ja til overenskomsten.

Ja eller nej

Også et stort flertal af FOAs hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til OK18.

FOA Social- og Sundhedsafdelingens tillidsrepræsentanter får aftalerne gennemgået torsdag (kommuner) og fredag (region) i denne uge og vil derefter være klædt  på til at svare på eventuelle spørgsmål.

Afstemningen foregår elektronisk frem til 4. juni, og du modtager et link til afstemningen via sms, mail eller brev fra forbundet FOA.
 
Hvis resultatet bliver ja, gælder de nye overenskomster for de kommende tre år.
 
Bliver resultatet et nej, vil der udbryde konflikt på det eller de områder, der stemmer nej, og samtidig går parterne i gang med nye forhandlinger.